Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ đại học Cửu Long

Ngày đăng: 19-01-2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ của trường đại học Cửu Long

 

Xem chi tiết

 

Nguồn: Phòng QLKH SĐH & HTQT

Tin liên quan

  Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra đào tạo trình độ thạc sĩ Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm 

  Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ đại học Cửu Long 

Xem tiếp 

Back to Top