Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018

Ngày đăng: 29-01-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 29/01/2018

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Thứ ba, ngày 30/01/2018

Cả ngày

Xem xét tài liệu hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001)

(đính kèm lịch làm việc cụ thể)

HT 3

Thầy Thanh;

Các Phòng/Khoa tham gia ISO (theo lịch chi tiết)

Thầy Nguyễn Văn Thanh

14h00

Rà soát công tác chuẩn bị buổi  Họp mặt cuối năm với Ban Giám hiệu các Trường THPT và đối tác tuyển sinh của Trường.

HT4

Thầy Đạt;

Trưởng/phó: ĐT, TS, KHTC, TC-HCQT, QLCTSV.

Thầy Hiếu.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ tư, ngày 31/01/2018

Cả ngày

Xem xét tài liệu hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001)

(đính kèm lịch làm việc cụ thể)

HT 3

Thầy Thanh;

Các Phòng/Khoa tham gia ISO (theo lịch chi tiết)

Thầy Nguyễn Văn Thanh

Thứ năm, ngày 01/02/2018

7h30

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Khoa học sức khỏe, về công tác tổ chức và đào tạo.

4.05

Thầy Cừ;

Thầy Toại, Cô Mai, Cô Mỹ, Cô Linh;

Trưởng/Phó: Khoa KHSK;

Toàn thể CB-GV khoa KHSK.

Thầy Lương Minh Cừ

8h00

Kiểm tra định kỳ công tác tuyển sinh sau đại học năm 2017 đối với phòng QLKH-SĐH & HTQT.

HT 3

Thầy Đạt, Thầy Dũng;

Thầy Tân, Thầy Toại,  Thầy Đức, Cô Lam Quyên, Thầy Thái (phòng TTĐT), Cô Hiếu (phòng TTĐT).

   Thầy Nguyễn Cao Đạt

9h30

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Luật Kinh tế, về công tác tổ chức và đào tạo.

4.05

Thầy Cừ;

Thầy Toại, Cô Mai, Cô Mỹ, Cô Linh;

Toàn thể CB-GV khoa Luật kinh tế.

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa LT & LKĐT, về công tác tổ chức và đào tạo.

4.05

Thầy Cừ;

Thầy Toại, Cô Mai, Cô Mỹ, Cô Linh;

Trưởng/Phó Khoa LT&LKĐT

Toàn thể CB-GV khoa LT&LKĐT

Thầy Lương Minh Cừ

15h30

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017.

HT 1

Đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh;

Ban Giám hiệu;

Đảng ủy Nhà trường;

Chủ tịch/P.CT Công đoàn;

Bí thư/P.BT Đoàn TN;

Chủ tịch/P.CT Hội SV;

Toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt.

Thầy Đặng Văn Phan

Thứ sáu, ngày 02/02/2018

8h00

Họp bàn giải quyết dứt điểm việc trích thưởng công tác tuyển sinh năm 2017.

4.05

Ban Giám hiệu;

Thầy Toại, Thầy Thủ, Thầy Dương, Thầy Tâm, Cô Mỹ.

Thầy Lương Minh Cừ

9h30 Họp mặt tất niên 2017, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018. HTM Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường.

Thầy Lê Đức Hiện

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 03/02/2018

7h00

Hội đồng thi kiểm tra năng lực Tiếng Anh B1 dành cho học viên cao học.

Dãy E

Theo Quyết định thành lập Hội đồng.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

8h00

Họp mặt cuối năm với Ban Giám hiệu các Trường THPT và đối tác tuyển sinh của Trường.

HT M

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;
Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: Khoa, Phòng trực thuộc Trường;

Trưởng các đoàn tư vấn tuyển sinh.

Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường.

Thầy Lê Đức Hiện

Thầy Nguyễn Cao Đạt

       LỊCH ISO 

 

Nguồn: Phòng TCHC - QT

Tin liên quan

  Từ ngày 18/3/2019 đến 23/3/2019 

  Từ ngày 11/3/2019 đến 16/3/2019 

  Từ ngày 04/3/2019 đến 09/3/2019 

  Từ ngày 25/02/2019 đến 02/3/2019 

  Từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019 

  Từ ngày 11/02/2019 đến 16/02/2019 

  Từ ngày 28/01/2019 đến 02/02/2019 

  Từ ngày 21/01/2019 đến 26/01/2019 

  Từ ngày 14/01/2019 đến 19/01/2019 

  Từ ngày 07/01/2019 đến 12/01/2019 

Xem tiếp 

Back to Top