Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 05/02/2018 đến 10/02/2018

Ngày đăng: 05-02-2018

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 10/02/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 05/02/2018

 

 

 

 

 

Thứ ba, ngày 06/02/2018

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 07/02/2018

7h30

Chấm thi Tiếng Anh B1.

Phòng

họp

BGH

Theo Quyết định thành lập hội đồng và thư mời riêng.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

9h00

Họp Hội đồng quản trị mở rộng.

HT 2

Hội đồng Quản trị;

Ban kiểm tra tài chính-giáo dục;

Thành viên góp vốn.

Thầy Lê Đức Hiện

14h00

Họp xét tốt nghiệp ngành QTKD khóa 3A,3B; KTXDCTDD&CN khóa 1A, 2A; TCNH khóa 1A.

HT 2

Ban Giám hiệu;

Thầy Phan, Thầy Bình, Thầy Tân, Cô Mai, Cô Tâm, Thầy Đức, Cô Quyên, Cô Diễm.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 08/02/2018

  8h00

Họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ tiến sĩ

HT2

Theo quyết định thành lập Hội đồng và thư mời riêng

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 09/02/2018

 

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 10/02/2018

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Phòng TCHC - QT

Tin liên quan

  Từ ngày 18/3/2019 đến 23/3/2019 

  Từ ngày 11/3/2019 đến 16/3/2019 

  Từ ngày 04/3/2019 đến 09/3/2019 

  Từ ngày 25/02/2019 đến 02/3/2019 

  Từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019 

  Từ ngày 11/02/2019 đến 16/02/2019 

  Từ ngày 28/01/2019 đến 02/02/2019 

  Từ ngày 21/01/2019 đến 26/01/2019 

  Từ ngày 14/01/2019 đến 19/01/2019 

  Từ ngày 07/01/2019 đến 12/01/2019 

Xem tiếp 

Back to Top