Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 05/02/2018 đến 10/02/2018

Ngày đăng: 05-02-2018

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 10/02/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 05/02/2018

 

 

 

 

 

Thứ ba, ngày 06/02/2018

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 07/02/2018

7h30

Chấm thi Tiếng Anh B1.

Phòng

họp

BGH

Theo Quyết định thành lập hội đồng và thư mời riêng.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

9h00

Họp Hội đồng quản trị mở rộng.

HT 2

Hội đồng Quản trị;

Ban kiểm tra tài chính-giáo dục;

Thành viên góp vốn.

Thầy Lê Đức Hiện

14h00

Họp xét tốt nghiệp ngành QTKD khóa 3A,3B; KTXDCTDD&CN khóa 1A, 2A; TCNH khóa 1A.

HT 2

Ban Giám hiệu;

Thầy Phan, Thầy Bình, Thầy Tân, Cô Mai, Cô Tâm, Thầy Đức, Cô Quyên, Cô Diễm.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 08/02/2018

  8h00

Họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ tiến sĩ

HT2

Theo quyết định thành lập Hội đồng và thư mời riêng

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 09/02/2018

 

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 10/02/2018

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Phòng TCHC - QT

Tin liên quan

  Từ ngày 10/12/2018 đến 15/12/2018 

  Từ ngày 03/12/2018 đến 08/12/2018 

  Từ ngày 26/11/2018 đến 01/12/2018 

  Từ ngày 19/11/2018 đến 24/11/2018 

  Từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018 

  Từ ngày 05/11/2018 đến 10/11/2018 

  Từ ngày 29/10/2018 đến 03/11/2018 

  Từ ngày 22/10/2018 đến 27/10/2018 

  Từ ngày 15/10/2018 đến 20/10/2018 

  Từ ngày 08/10/2018 đến 13/10/2018 

Xem tiếp 

Back to Top