Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 19/02/2018 đến 24/02/2018

Ngày đăng: 21-02-2018

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 19/02/2018 đến ngày 24/02/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 19/02/2018

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

MẬU TUẤT 2018

 

 

Thứ ba, ngày 20/02/2018

 

 

Thứ tư, ngày 21/02/2018

 

 

 

8h30

Họp mặt đầu năm

HTM

Ban Giám hiệu,

Toàn thể Cán bộ, nhân viên nhà trường.

 Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 22/02/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 23/02/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 24/02/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Phòng TCHC - QT

Tin liên quan

  Từ ngày 19/3/2018 đến 24/3/2018 

  Từ ngày 12/3/2018 đến 17/3/2018 

  Từ ngày 05/3/2018 đến 11/3/2018 

  Từ ngày 23/02/2018 đến 03/3/2018 

  Từ ngày 19/02/2018 đến 24/02/2018 

  Từ ngày 12/02/2018 đến 17/02/2018 

  Từ ngày 05/02/2018 đến 10/02/2018 

  Từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018 

  Từ ngày 22/01/2018 đến 27/01/2018 

  Từ ngày 15/01/2018 đến 21/01/2018 

Xem tiếp 

Back to Top