Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 12/3/2018 đến 17/3/2018

Ngày đăng: 12-03-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 12/3/2018

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Thứ ba, ngày 13/3/2018

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 14/3/2018

 

 

 

 

 

Thứ năm, ngày 15/03/2018

8h00

đến

9h00

Cán bộ, giảng viên, nhân viên có ý kiến cần phản ánh với Ban lãnh đạo Nhà trường.

Phòng

họp BGH

CB-GV-NV có nguyện vọng.

Thầy Lê Đức Hiện

14h30

Họp bàn công tác tư vấn tuyển sinh đại học chính qui năm 2018.

HT 1

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Ban chỉ đạo, Thường trực và các thành viên của Hội đồng tuyển sinh; Ban thư ký;

Trưởng/ Phó: các Khoa, Phòng trực thuộc Trường;

Các thành viên đoàn tư vấn tuyển sinh tại các tỉnh;

Các CB-GV được phân công cắm chốt tại các Trường THPT tại Vĩnh Long.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 16/3/2018

9h00

đến

11h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cửu Long

HT2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng KH & ĐT

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

đến

16h30

Họp với Ban cán sự lớp sinh viên đại học hệ chính quy.

HT 1

Ban Giám hiệu;

Bí thư Đảng ủy;

Chủ tịch Công đoàn;

Trưởng/Phó: Các đơn vị trực thuộc Trường.

Đoàn Thanh niên; Hội sinh viên;

Ban cán sự các lớp.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 17/3/2018

7h30

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành KTXDCTDD & CN khóa 1A, 2A.

HC

2.06

Theo Quyết định thành lập Hội đồng và thư mời riêng.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

7h30

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành QTKD khóa 2B,3B.

HC

4.02

Theo Quyết định thành lập Hội đồng và thư mời riêng.

Thầy Lương Minh Cừ

 

 

Nguồn: Phòng TCHC - QT

Tin liên quan

  Từ ngày 14/01/2019 đến 19/01/2019 

  Từ ngày 07/01/2019 đến 12/01/2019 

  Từ ngày 31/12/2018 đến 06/01/2019 

  Từ ngày 24/12/2018 đến 29/12/2018 

  Từ ngày 17/12/2018 đến 22/12/2018 

  Từ ngày 10/12/2018 đến 15/12/2018 

  Từ ngày 03/12/2018 đến 08/12/2018 

  Từ ngày 26/11/2018 đến 01/12/2018 

  Từ ngày 19/11/2018 đến 24/11/2018 

  Từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018 

Xem tiếp 

Back to Top