Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018

Ngày đăng: 15-04-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 16/4/2018

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Thứ ba, ngày 17/4/2018

8h00

-

10h00

Phòng Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện các công việc ISO.

HC

4.02

Tất cả các thành viên tham gia ISO.

Thầy Nguyễn Văn Thanh

10h00

-11h00

Triển khai thực hiện Hợp đồng đã ký với công ty Island.

Phòng

họp BGH

Thầy Thanh;

Thầy Chạy, Thầy Nhựt, Thầy Kiệp;

Trưởng/Phó: Khoa KHNN

Thầy Nguyễn Văn Thanh

Thứ tư, ngày 18/4/2018

 

 

 

 

 

Thứ năm, ngày 19/4/2018

8h00

đến

9h00

Cán bộ, giảng viên, nhân viên có ý kiến cần phản ánh với Ban lãnh đạo Nhà trường.

Phòng

họp BGH

CB-GV-NV có nguyện vọng.

Ban Giám hiệu

8h00

Ban Giám hiệu làm việc với các phòng chức năng.

HT3

Ban Giám hiệu;

Cô Linh, Thầy Nhựt, Thầy Chạy, Cô Mỹ, Cô Quyên (P.KHTC), Cô Tâm;

Thầy Trung (TTQLTTM).

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

14h00

Ban Giám hiệu làm việc với Phòng

TC-HCQT.

Phòng

họp BGH

Ban Giám hiệu;

Cô Linh, Thầy Nhựt;

Thầy Giang,Thầy Thanh, Thầy Văn, Thầy Chắc, Thầy Thiện, Thầy Hùng, Thầy Thọ.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ sáu, ngày 20/4/2018

 

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 21/4/2018

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Phòng TCHC - QT

Tin liên quan

  Từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 

  Từ ngày 09/4/2018 đến 14/4/2018 

  Từ ngày 02/4/2018 đến 07/4/2018 

  Từ ngày 26/3/2018 đến 31/3/2018 

  Từ ngày 19/3/2018 đến 24/3/2018 

  Từ ngày 12/3/2018 đến 17/3/2018 

  Từ ngày 05/3/2018 đến 11/3/2018 

  Từ ngày 23/02/2018 đến 03/3/2018 

  Từ ngày 19/02/2018 đến 24/02/2018 

  Từ ngày 12/02/2018 đến 17/02/2018 

Xem tiếp 

Back to Top