Đại Học Cửu Long

Contact | Site Map | Language:Search:

Từ ngày 23/4/2018 đến 28/4/2018

Date post: 24-04-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 28/4/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 23/4/2018

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

8h00

Hướng dẫn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng.

(đính kèm lịch chi tiết)

HC

4.02

Thầy Thanh;

Tất cả thành viên ban ISO.

Thầy Nguyễn Văn Thanh

Thứ ba, ngày 24/4/2018

8h00

Hướng dẫn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng.

(đính kèm lịch chi tiết)

HC

4.02

Thầy Thanh;

Tất cả thành viên ban ISO.

Thầy Nguyễn Văn Thanh

Thứ tư, ngày 25/4/2018

 Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 (âm lịch)

Thứ năm, ngày 26/4/2018

8h00

đến

9h00

Cán bộ, giảng viên, nhân viên có ý kiến cần phản ánh với Ban lãnh đạo Nhà trường.

Phòng

họp BGH

CB-GV-NV có nguyện vọng.

Ban Giám hiệu

14h00

Xét tốt nghiệp thạc sĩ ngành QTKD K2B,3B; KTXD K1A, 2A.

HT 2

Ban Giám hiệu;

Thầy Phan, Thầy Bình, Thầy Đức, Cô Mai, Cô Diễm, Cô Quyên, Cô Tâm

Thầy Lương Minh Cừ

14h30

Xét đề cương luân văn thạc sĩ ngành QTKD K4B, TCNH K2B, VHVN K1.

HT 2

Ban Giám hiệu;

Thầy Phan, Thầy Bằng, Thầy Đức, Cô Quyên, Cô Tâm.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 27/4/2018

7h30

Họp cán bộ, giảng viên cắm chốt tại các Trường THPT

HT 1

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: TTTS-TVHN;

Tất cả CB-GV được phân công cắm chốt.

Thầy Lương Minh Cừ

9h00

Làm việc với Công ty nông trang Island

HC

1.03

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Cô Linh, Thầy Nhựt, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu.

Đại diện Cty nông trang Island

Thầy Lương Minh Cừ

10h00

Làm việc với đội xe của Trường

HC

1.03

Ban Giám hiệu;

Toàn thể nhân viên lái xe;

Thầy Nhựt, Thầy Chạy, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Xê, Thầy Hiếu

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 28/4/2018

7h00

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành  KTXD K2A

HC

2.06

Theo Quyết định thành lập Hội đồng

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

 

 

Nguồn: Phòng TCHC - QT

Back to Top