Đại Học Cửu Long

Contact | Site Map | Language:Search:

Từ ngày 30/4/2018 đến 05/5/2018

Date post: 02-05-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 30/4/2018 đến ngày 05/5/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 30/4/2018

 Nghĩ Lễ Thống nhất Đất nước 30/4

Thứ ba, ngày 01/5/2018

Nghĩ Lễ Quốc tế Lao động 1/5

Thứ tư, ngày 02/5/2018

  8h00        

Rà soát các công việc thực hiện ISO của các đơn vị

HC

4.02

Thầy Thanh;

Tất cả thành viên ban ISO.

Thầy Nguyễn Văn Thanh

Thứ năm, ngày 03/5/2018

8h00

đến

9h00

Cán bộ, giảng viên, nhân viên có ý kiến cần phản ánh với Ban lãnh đạo Nhà trường.

HC

1.03

CB-GV-NV có nguyện vọng.

Ban Giám hiệu

09h30

Họp Ban tổ chức Diễn đàn Công nghệ nông nghiệp và thủy sản Mekong 2018.

HT 2

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Thầy Thuận, Cô Kim Quyên, Cô Linh, Thầy Chạy, Thầy Nhựt, Cô Mỹ, Cô Hiền, Cô Tâm, Thầy Đức, Cô Kim Cương, Cô Lam Quyên, Thầy Hiếu, Cô Hải, Thầy Kiệp.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

14h00

Làm việc với Ban lãnh đạo Báo Thời báo Mekong.

HT 2

Ban Giám hiệu;

Tổng biên tập tạp chí.

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Làm việc với Văn phòng đại diện Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ tại TPHCM.

HT 2

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: QLKH-SĐH &HTQT.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ sáu, ngày 04/5/2018

8h00

Đón tiếp và làm việc với Lãnh đạo tỉnh Kampong Speu – Campuchia

HT 2

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Tổng biên tập tạp chí;

Trưởng/Phó: Phòng QLKH-SĐH & HTQT, Phòng ĐT, Khoa LT & LKĐT, Phòng TC-HCQT.

Thầy Lương Minh Cừ

10h30

Họp cán bộ, giảng viên còn nợ tạm ứng cá nhân.

HT 2

Ban Giám hiệu;

Cô Linh, Cô Mỹ, Cô Quyên;

CB-GV có thư mời.

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Họp giao ban triển khai công tác tháng 5 năm 2018.

HT 2

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: các Khoa, Phòng, Trung tâm;

Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy;

Chủ tịch,P.CT Công đoàn,

 Bí thư , P.BT Đoàn trường,

Chủ tịch, P.CT Hội SV.

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Họp sinh hoạt Quy chế coi thi

A

Ban Giám hiệu;

Tất cả giảng viên tham gia coi thi.

Ban coi thi

Thứ bảy, ngày 05/5/2018

8h00

Làm việc với Phóng viên Đài phát thanh và truyền hình Vĩnh Long.

HC

1.03

Ban Giám Hiệu;

Thầy Toại, Thầy Vũ, Cô Mai, Thầy Chạy, Thầy Dương, Thầy Tâm.

Thầy Lương Minh Cừ

 

 

Nguồn: Phòng TCHC - QT

Back to Top