Đại Học Cửu Long

Contact | Site Map | Language:Search:

Từ ngày 07/5/2018 đến 12/5/2018

Date post: 07-05-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 12/5/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 07/5/2018

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Thứ ba, ngày 08/5/2018

 

Ban lãnh đạo Nhà trường đi công tác tại Hàn Quốc.

(từ ngày 08/5/2018 đến 13/5/2018)

 

Theo Quyết định đi công tác.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ tư, ngày 09/5/2018

          

 

 

 

 

Thứ năm, ngày 10/5/2018

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 11/5/2018

15h00

Đón tiếp Tổng lãnh sự quán CHDCND Lào tại TP.HCM đến làm việc và thăm sinh viên Lào đang học tập tại trường. 

HT2

Thầy Hồng, Thầy Bằng, Thầy Toại, Thầy Chạy, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Vũ, Thầy Đức, Thầy Tâm, Cô Hiền, Cô Quyên (P.QLKH - SĐH & HTQT)

Các đơn vị được phân công

Thứ bảy, ngày 12/5/2018

7h00

Tổ chức đón tiếp sinh viên hệ vừa làm vừa học các tỉnh (An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang,...) làm thủ tục nhập học tại Trường.

 

 

Khoa LT& LKĐT;

Trung tâm TS-TVHN;

Phòng QLCTSV.

Thầy Nguyễn Tiến Thủ

Thầy Phan Văn Xê

 

 

Nguồn: Phòng TCHC - QT

Back to Top