Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 14/5/2018 đến 19/5/2018

Ngày đăng: 14-05-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 19/5/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 14/5/2018

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Thứ ba, ngày 15/5/2018

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 16/5/2018

          

 

 

 

 

Thứ năm, ngày 17/5/2018

8h00

đến

9h00

Cán bộ, giảng viên, nhân viên có ý kiến cần phản ánh với Ban lãnh đạo Nhà trường.

HC

1.03

CB-GV-NV có nguyện vọng.

Ban Giám hiệu

9h00

Họp bàn công tác chuẩn bị chương trình nhận chứng nhận Kiểm định chất lượng.

HT 2

Ban Giám hiệu;

Cô  Mai, Thầy Toại, Thầy Diễn, Cô Mỹ, Thầy Vũ, Cô Linh, Thầy Nhựt, Thầy Chạy, Thầy Hiếu, Cô Hiền.

Thầy Lương Minh Cừ

10h00

Họp cán bộ chủ chốt triển khai công tác

HT 2

Ban Giám hiệu;

Bí thư Đảng ủy;

Chủ tịch Công đoàn;

Trưởng/Phó: các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Trường;

Trưởng/Phó: bộ môn trực thuộc Khoa KHNN;

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 18/5/2018

8h00

Họp Hội đồng thẩm định mẫu logo mới Trường Đại học Cửu Long.

HT 2

Ban Giám hiệu;

Thầy Thanh, Thầy Phan, Thầy Toại, Cô Mai, Thầy Thủ, Thầy Bình, Thầy Thuận, Thầy Sơn, Thầy Chạy, Thầy Vũ, Thầy Dương.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

15h00

Giao ban công tác sinh viên

HT M

Ban Giám hiệu;

Bí thư Đảng ủy;

Chủ tịch Công đoàn;

Trưởng/Phó: Các đơn vị trực thuộc Trường;

Trợ lý sinh viên các Khoa;

Đoàn Thanh niên; Hội sinh viên;

Đại diện SV các Khoa.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 19/5/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Phòng TCHC - QT

Tin liên quan

  Từ ngày 18/3/2019 đến 23/3/2019 

  Từ ngày 11/3/2019 đến 16/3/2019 

  Từ ngày 04/3/2019 đến 09/3/2019 

  Từ ngày 25/02/2019 đến 02/3/2019 

  Từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019 

  Từ ngày 11/02/2019 đến 16/02/2019 

  Từ ngày 28/01/2019 đến 02/02/2019 

  Từ ngày 21/01/2019 đến 26/01/2019 

  Từ ngày 14/01/2019 đến 19/01/2019 

  Từ ngày 07/01/2019 đến 12/01/2019 

Xem tiếp 

Back to Top