Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 04/6/2018 đến 09/6/2018

Ngày đăng: 02-06-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 09/6/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 04/6/2018

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Thứ ba, ngày 05/6/2018

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 06/6/2018

08h00

Họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa Cơ bản.

Phòng

họp

HT 3

Theo Quyết định thành lập Hội đồng.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ năm, ngày 07/6/2018

09h00

Họp phỏng vấn ứng viên dự tuyển cán bộ, giảng viên.

Phòng

họp

1.03

Theo Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng cán bộ, giảng viên.

Thầy Lương Minh Cừ

10h00

Họp Thường trực Hội đồng quản trị

Phòng

họp

1.03

Thường trực Hội đồng quản trị.

Thầy Lê Đức Hiện

14h00

Làm việc với Công ty TNHH Sinh hóa Phù sa.

Phòng

họp

1.03

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng ĐT, Phòng KHTC, Khoa KHNN, TT QLTBTN-TH.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 08/6/2018

9h00

Họp Hội đồng quản trị.

Phòng

họp

HT 2

Hội đồng Quản trị;

Ban Kiểm tra tài chính.

Thầy Lê Đức Hiện

15h00 Họp thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.

Phòng họp

1.03

 

Họp thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo.  Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 09/6/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Phòng TCHC - QT

Tin liên quan

  Từ ngày 18/3/2019 đến 23/3/2019 

  Từ ngày 11/3/2019 đến 16/3/2019 

  Từ ngày 04/3/2019 đến 09/3/2019 

  Từ ngày 25/02/2019 đến 02/3/2019 

  Từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019 

  Từ ngày 11/02/2019 đến 16/02/2019 

  Từ ngày 28/01/2019 đến 02/02/2019 

  Từ ngày 21/01/2019 đến 26/01/2019 

  Từ ngày 14/01/2019 đến 19/01/2019 

  Từ ngày 07/01/2019 đến 12/01/2019 

Xem tiếp 

Back to Top