Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 02/7/2018 đến 07/7/2018

Ngày đăng: 02-07-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 07/7/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 02/7/2018

08h00

Họp cán bộ, giảng viên mới tuyển dụng.

Phòng

họp

1.03

Cô Linh, Thầy Chạy;

Trưởng/Phó: Khoa KTCN, Khoa KHSK, Khoa LT&LKĐT, Phòng KHTC, Phòng QLKH-SĐH&HTQT

Cô Lương Thị Ngọc Linh

Thứ ba, ngày 03/7/2018

15h00

Tiếp học viện nghiên cứu giáo dục Châu Á và công ty TNHH cung ứng lao động & Thương mại quốc tế Sao Việt.

Phòng

họp

HT2

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: Phòng QLKH-SĐH&HTQT, TT HTSV&QHDN.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ tư, ngày 04/7/2018

 

 

 

 

 

Thứ năm, ngày 05/7/2018

07h30

Chấm thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018.

Khu

HT

Theo Quyết định thành lập Hội đồng và thư mời riêng.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

09h00

Họp Thường trực Hội đồng Quản trị

Phòng

họp

1.03

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu.

Thầy Lê Đức Hiện

14h00

Thẩm định chương trình đạo tạo ngành Công nghệ sinh học khóa 19.

Phòng

họp

HT2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Tổ xây dựng CTĐT ngành công nghệ sinh học;

Trưởng khoa KHNN.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 06/7/2018

8h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp năm 2018

Phòng

họp

HT2

Theo Quyết đinh thành lập Hội đồng

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 07/7/2018

07h30

Thẩm định chương trình đạo tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khóa 19.

Phòng

họp

HT2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Tổ xây dựng CTĐT ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

Trưởng khoa QTKD.

Thầy Lương Minh Cừ

09h30

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh – khóa 2B, 3B và ngành KTXDCTDD &CN – khóa 1A, 2A.

Hội

trường

HT1

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: các Khoa, Phòng, Trung tâm;

Mỗi Khoa, Phòng, Bộ môn cử 02 cán bộ, giảng viên tham dự.

Thầy Lương Minh Cừ

 

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Lịch tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phòng TCHC - QT

Tin liên quan

  Từ ngày 18/3/2019 đến 23/3/2019 

  Từ ngày 11/3/2019 đến 16/3/2019 

  Từ ngày 04/3/2019 đến 09/3/2019 

  Từ ngày 25/02/2019 đến 02/3/2019 

  Từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019 

  Từ ngày 11/02/2019 đến 16/02/2019 

  Từ ngày 28/01/2019 đến 02/02/2019 

  Từ ngày 21/01/2019 đến 26/01/2019 

  Từ ngày 14/01/2019 đến 19/01/2019 

  Từ ngày 07/01/2019 đến 12/01/2019 

Xem tiếp 

Back to Top