Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 09/7/2018 đến 14/7/2018

Ngày đăng: 09-07-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 14/7/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 09/7/2018

 

 

 

 

 

Thứ ba, ngày 10/7/2018

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 11/7/2018

9h30

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh khóa 19.

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Tổ xây dựng CTĐT ngành Quản trị kinh doanh;

Trưởng khoa QTKD.

Thầy Lương Minh Cừ

13h30

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Kinh doanh thương mại khóa 19.

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Tổ xây dựng CTĐT ngành Kinh doanh thương mại;

Trưởng khoa QTKD.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 12/7/2018

9h00

Họp Hội đồng Quản trị

Phòng

họp

HT 2

Hội đồng Quản trị;

Ban Kiểm tra tài chính.

Thầy Lê Đức Hiện

13h30

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Bảo vệ thực vật khóa 19.

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Tổ xây dựng CTĐT ngành Bảo vệ thực vật.;

Trưởng khoa KHNN.

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Nông học khóa 19.

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Tổ xây dựng CTĐT ngành Nông học;

Trưởng khoa KHNN.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 13/7/2018

8h00

Họp xét điểm chuẩn trúng tuyển cao học đợt 1 năm 2018

Phòng

họp

1.03

Ban Giám hiệu;

Thầy Phan, Thầy Ngọc, Thầy Trí, Cô Trúc, Cô Mai, Thầy Nhựt, Thầy Đức.

Thầy Lương Minh Cừ

9h30

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm khóa 19.

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Tổ xây dựng CTĐT ngành công nghệ thực phẩm;

Trưởng khoa KHNN.

Thầy Lương Minh Cừ

13h30

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng khóa 19.

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Tổ xây dựng CTĐT ngành Tài chính ngân hàng;

Phụ trách Khoa KT-TC-NH.

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Kế toán khóa 19.

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Tổ xây dựng CTĐT ngành Kế toán;

Phụ trách Khoa KT-TC-NH.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 14/7/2018

8h00

Chương trình “Đối thoại khởi nghiệp gữa Hội Doanh nhân trẻ Vĩnh Long với sinh viên Trường Đại học Cửu Long”.

Cà phê

Thóc

Vĩnh

Long

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Thầy Chạy, Thầy Tùng (Khoa KTCN), Thầy Phong (Khoa KHNN;
Cán bộ, giảng viên Khoa/Phòng/Trung tâm có ý tưởng;

Sinh viên có đề tài NCKH cấp Trường, cán bộ Liên chi Đoàn của các Khoa có ý tưởng.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

 

 

Nguồn: Phòng TCHC - QT

Tin liên quan

  Từ ngày 15/7/2019 đến 20/7/2019 

  Từ ngày 08/7/2019 đến 13/7/2019 

  Từ ngày 01/7/2019 đến 06/7/2019 

  Từ ngày 24/6/2019 đến 29/6/2019 

  Từ ngày 17/6/2019 đến 22/6/2019 

  Từ ngày 10/6/2019 đến 15/6/2019 

  Từ ngày 03/6/2019 đến 08/6/2019 

  Từ ngày 27/5/2019 đến 01/6/2019 

  Từ ngày 20/5/2019 đến 25/5/2019 

  Từ ngày 13/5/2019 đến 18/5/2019 

Xem tiếp 

Back to Top