Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Quyết định Công nhận Tốt nghiệp năm 2018 + Bổ sung K2,K14,K15

Ngày đăng: 14-07-2018

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NĂM 2018

 

- Quyết định Công nhận Tốt nghiệp Đại học khóa 11

- Quyết định Công nhận Tốt nghiệp Đại học khóa 14

- Quyết định Công nhận Tốt nghiệp Đại học khóa 15

- Quyết định Công nhận Tốt nghiệp Đại học khóa 15 (Bổ sung 26 SV)

- Quyết định Công nhận Tốt nghiệp Đại học khóa 15 (Bổ sung 15 SV)

- Quyết định Công nhận Tốt nghiệp Đại học khóa 4 (Bổ sung 1 SV)

- Quyết định Công nhận Tốt nghiệp Đại học khóa 12 (Bổ sung 2 SV)

 

Đề nghị Sinh viên kiểm tra thông tin tốt nghiệp (Ngày sinh, nơi sinh, giới tính,... ). Nếu có sai sót, vui lòng phản hồi về Phòng Đào tạo trước ngày 31/07/2018 theo:

- Số điện thoại: 02703821655

- Email: phongdt@mku.edu.vn

 

Nguồn: Phòng Đào tạo

Tin liên quan

  Lịch thi Tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2018 

  Lịch thi Học kỳ Cao học 2017 - 2018 

  Mời Đơn vị tham gia thiết kế Tòa nhà học tập và thư viện trường Đại học Cửu Long 

  Thông báo B1 năm 2018 

  Tổ chức Lễ trao bằng Tốt nghiệp Đại học 2018 

  Quyết định khen thưởng sinh viên Tốt nghiệp đạt thành tích tốt 

  Quyết định Công nhận Tốt nghiệp năm 2018 + Bổ sung K2,K14,K15 

  Tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2018 

  Lịch tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2018 

  Diễn đàn Công nghệ Nông nghiệp và Thủy sản Mekong 2018 

Xem tiếp 

Back to Top