Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Quyết định Công nhận Tốt nghiệp năm 2018 + Bổ sung K2,K14,K15

Ngày đăng: 14-07-2018

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NĂM 2018

 

- Quyết định Công nhận Tốt nghiệp Đại học khóa 11

- Quyết định Công nhận Tốt nghiệp Đại học khóa 14

- Quyết định Công nhận Tốt nghiệp Đại học khóa 15

- Quyết định Công nhận Tốt nghiệp Đại học khóa 15 (Bổ sung 26 SV)

- Quyết định Công nhận Tốt nghiệp Đại học khóa 15 (Bổ sung 15 SV)

- Quyết định Công nhận Tốt nghiệp Đại học khóa 4 (Bổ sung 1 SV)

- Quyết định Công nhận Tốt nghiệp Đại học khóa 12 (Bổ sung 2 SV)

 

Đề nghị Sinh viên kiểm tra thông tin tốt nghiệp (Ngày sinh, nơi sinh, giới tính,... ). Nếu có sai sót, vui lòng phản hồi về Phòng Đào tạo trước ngày 31/07/2018 theo:

- Số điện thoại: 02703821655

- Email: phongdt@mku.edu.vn

 

Nguồn: Phòng Đào tạo

Tin liên quan

  Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 

  Quyết định công nhận Tốt nghiệp Khóa 15 

  Lịch thi kết thúc Môn học của các lớp Cao học năm học 2018-2019 

  Lễ phát bằng Tốt nghiệp Đại học cho SV Liên thông chính quy từ CĐ lên ĐH khóa 10 

  Mời chào giá cạnh tranh Thi công xây dựng mới công trình 

  QĐ Tốt nghiệp SV Liên thông 2019 

  Tổ chức học kỳ Hè NH 2018-2019 

  Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Thiết kế Logo trường ĐHCL 

  Học bổng nước ngoài 2019 

  Lịch thi Học kỳ Cao học 2018-2019 

Xem tiếp 

Back to Top