Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 23/7/2018 đến 28/7/2018

Ngày đăng: 23-07-2018

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 23/7/2018 đến ngày 28/7/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 23/7/2018

 

 

 

 

 

Thứ ba, ngày 24/7/2018

14h00

Đón tiếp công ty Monter Skin đến thăm và làm việc với Trường.

Phòng

họp

HT 2

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: Phòng TC-HCQT, Phòng QLKH-SĐH&HTQT, Phòng KHTC, Phòng ĐT, Khoa LT& LKĐT, Khoa KHSK.

Thầy Lương Minh Cừ

16h00

Họp Ban tổ chức Tọa đàm “Nhu cầu đào tạo Tiến sĩ Quản trị kinh doanh”

Phòng

họp

1.03

Theo Quyết định thành lập Ban tổ chức.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ tư, ngày 25/7/2018

08h00

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử khóa 19.

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Tổ xây dựng CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

Cố vấn Trưởng khoa KT-CN.

Thầy Lương Minh Cừ

9h30

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông khóa 19.

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Tổ xây dựng CTĐT ngành  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;

Cố vấn Trưởng khoa KT-CN.

Thầy Lương Minh Cừ

13h30

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội khóa 19.

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Tổ xây dựng CTĐT ngành Công tác xã hội

Trưởng khoa KHXH&NV.

Thầy Lương Minh Cừ

15h15

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam khóa 19.

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Tổ xây dựng CTĐT ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam;

Trưởng khoa KHXH&NV.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 26/7/2018

8h00

Tọa đàm “Nhu cầu đào tạo Tiến sĩ Quản trị kinh doanh”

Phòng

họp

HT 1

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: Phòng ĐT, Phòng QLKH-SĐH&HTQT, Phòng TC-HCQT, Phòng KHTC, Khoa QTKD;

Toàn thể CB-GV Khoa QTKD;

Đại diện học viên cao học đang học và đã tốt nghiệp;

 

Thầy Nguyễn Cao Đạt

8h00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở dành cho CB-GV giai đoạn 2017-2018

(CNĐT: ThS. Trần Lam Quyên)

Phòng

họp

HT 4

Theo thư mời

Thầy Trương Quốc Định

9h00
Thường trực HĐQT làm việc với công ty Samco
HT2 Thường Trực Hội đồng Quản trị, công ty Samco  

9h30

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở dành cho CB-GV giai đoạn 2017-2018

(CNĐT: ThS. Phạm Văn Chiến)

Phòng

họp

HT 4

Theo thư mời

Thầy Nguyễn Thanh Bình

14h00

Thẩm định chương trình đào tạo ngành CNKT CT Xây dựng khóa 19.

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Tổ xây dựng CTĐT ngành  CNKT CT Xây dựng;

Cố vấn Trưởng khoa KT-CN.

Thầy Lương Minh Cừ

15h30

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Cơ khí (chuyên ngành chế tạo máy) khóa 19.

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Tổ xây dựng CTĐT ngành  Cơ khí (chuyên ngành chế tạo máy);

Cố vấn Trưởng khoa KT-CN.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 27/7/2018

07h30

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin khóa 19.

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Tổ xây dựng CTĐT ngành  Công nghệ thông tin;

Cố vấn Trưởng khoa KT-CN.

Thầy Lương Minh Cừ

09h30

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng (chuyên ngành đa khoa) khóa 19.

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Tổ xây dựng CTĐT ngành  Điều dưỡng (chuyên ngành đa khoa);

Trưởng khoa KHSK;

Thầy Lương Minh Cừ

13h00

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng (chuyên ngành hộ sinh) khóa 19.

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Tổ xây dựng CTĐT ngành  Điều dưỡng (chuyên ngành hộ sinh);

Trưởng khoa KHSK;

Thầy Lương Minh Cừ

14h30

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng (chuyên ngành gây mê hồi sức) khóa 19.

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Tổ xây dựng CTĐT ngành  Điều dưỡng (chuyên ngành gây mê hồi sức);

Trưởng khoa KHSK;

Thầy Lương Minh Cừ

16h00

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học khóa 19.

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Tổ xây dựng CTĐT ngành  Kỹ thuật xét nghiệm y học;

Trưởng khoa KHSK;

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 28/7/2018

08h00

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế khóa 19.

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Tổ xây dựng CTĐT ngành  Luật kinh tế

Trưởng khoa Luật kinh tế;

Thầy Lương Minh Cừ

 

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Lịch tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phòng TCHC - QT

Tin liên quan

  Từ ngày 18/3/2019 đến 23/3/2019 

  Từ ngày 11/3/2019 đến 16/3/2019 

  Từ ngày 04/3/2019 đến 09/3/2019 

  Từ ngày 25/02/2019 đến 02/3/2019 

  Từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019 

  Từ ngày 11/02/2019 đến 16/02/2019 

  Từ ngày 28/01/2019 đến 02/02/2019 

  Từ ngày 21/01/2019 đến 26/01/2019 

  Từ ngày 14/01/2019 đến 19/01/2019 

  Từ ngày 07/01/2019 đến 12/01/2019 

Xem tiếp 

Back to Top