Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 13/8/2018 đến 18/8/2018

Ngày đăng: 13-08-2018

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 13/8/2018

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

10h00

Đón tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Kampong Speu - Campuchia

Phòng

họp

HT 2

 

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: các đơn vị trực thuộc Trường.

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Lễ khai giảng khóa 4

Lớp đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài.

Hội

trường

HT 1

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: các đơn vị trực thuộc Trường;

Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa KHXH&NV

Thầy Nguyễn Hoa Bằng

Thứ ba, ngày 14/8/2018

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 15/8/2018

9h00

Họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019.

(ND: Kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị)

Phòng

họp

1.03

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Thầy Phan, Thầy Sơn, Thầy Chạy, Cô Linh, Thầy Nhựt, Cô Mỹ, Thầy Vũ, Cô Tâm, Thầy Hiếu.

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Họp triển khai công tác phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm năm 2018.

Phòng

họp

1.03

 

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng TC-HCQT, Phòng KHTC, Phòng QLCTSV, TT HTSV&QHDN;

Đoàn thanh niên.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ năm, ngày 16/8/2018

07h00

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (chế tạo máy) khóa 19.

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Tổ xây dựng CTĐT ngành  Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.

Cố vấn Trưởng khoa KT-CN.

Thầy Lương Minh Cừ

09h00

Thẩm định chương trình đào tạo ngành CNKTCT Giao thông khóa 19.

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Tổ xây dựng CTĐT ngành   CNKTCT Giao thông; 

Cố vấn Trưởng khoa KT-CN.

Thầy Lương Minh Cừ

13h30

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh khóa 19.

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Tổ xây dựng CTĐT ngành   Ngôn ngữ Anh; 

Trưởng/Phó khoa NN.

Thầy Lương Minh Cừ

15h30

Họp xét tốt nghiệp thạc sĩ ngành QTKD, KTXD, TCNH.

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Thầy Phan, Thầy Bình, Cô Mai, Cô Diễm, Cô Lam Quyên, Thầy Đức.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 17/8/2018

7h30

Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân, kỹ sư khóa 15.

Hội

trường

M

Hội đồng Quản trị;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: các đơn vị;

Cán bộ, giảng viên được phân công phụ trách quản lý sinh viên.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 18/8/2018

8h00

Hội nghị tổng kết năm học 2017 -2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 -2019.

Hội

trường

M

Hội đồng Quản trị;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: các đơn vị;

Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên.

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Lễ Khai giảng lớp cao học tuyển sinh đợt 1 năm 2018

Hội

trường

HT 1

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: các đơn vị trực thuộc Trường;

Mỗi Khoa/Phòng/Trung tâm cử 2 cán bộ, giảng viên tham dự.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Lịch tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phòng TCHC-QT

Tin liên quan

  Từ ngày 15/4/2019 đến 20/4/2019 

  Từ ngày 08/4/2019 đến 13/4/2019 

  Từ ngày 01/4/2019 đến 06/4/2019 

  Từ ngày 25/3/2019 đến 30/3/2019 

  Từ ngày 18/3/2019 đến 23/3/2019 

  Từ ngày 11/3/2019 đến 16/3/2019 

  Từ ngày 04/3/2019 đến 09/3/2019 

  Từ ngày 25/02/2019 đến 02/3/2019 

  Từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019 

  Từ ngày 11/02/2019 đến 16/02/2019 

Xem tiếp 

Back to Top