Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 27/8/2018 đến 01/9/2018

Ngày đăng: 27-08-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 01/9/2018)

 

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 27/8/2018

07h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

07h30

Làm việc với Ban Lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghệ Hoa Siêu.

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;
Cố vấn cao BGH;

Trưởng/Phó: Phòng TC-HCQT, Phòng QLKH-SĐH&HTQT, Phòng KHTC, Khoa KTCN;

GV phụ trách tập huấn;

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ ba, ngày 28/8/2018

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 29/8/2018

14h00

Họp triển khai dự án trồng khoai lang (giai đoạn 2).

Phòng

họp

BGH

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Khoa KHNN, phòngQLKH-SĐH & HTQT, Phòng KHTC.

Thầy Lương Minh Cừ

15h30

Họp Hội đồng kỷ luật của Phòng Tổ chức – Hành chính Quản trị.

Phòng

họp

4.05

Theo Quyết định thành lập Hội đồng và thư mời riêng

Thầy Lương Minh Cừ

19h00 Chương trình giao lưu văn nghệ giữa cán bộ, giảng viên, sinh viên các quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc - Lào - Campuchia Hội trường M

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: Các Khoa, Phòng, Trung tâm;

Mỗi Khoa, Phòng, Trung tâm: 02 cán bộ, giảng viên tham dự.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 30/8/2018

08h00

Hội đồng Thẩm định Đề án đăng ký mở ngành Dược học

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng và thư mời riêng

Thầy Lương Minh Cừ

13h00 Làm việc với công ty Hàn Quốc

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó Phòng: TC -HCQT, QLKH –SĐH & HTQT, KHTC, ĐT

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

14h00

Họp Thường trực Hội đồng Quản trị

Phòng

họp

1.03

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu.

Thầy Lê Đức Hiện

Thứ sáu, ngày 31/8/2018

08h00

Họp giao ban đánh giá công tác tháng 8/2018 và  triển khai công tác tháng 9/2018.

Phòng

họp

HT 2

Hội đồng Quản trị;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: các Khoa, Phòng, Trung tâm, bộ môn trực thuộc;

Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy;

Chủ tịch,P.CT Công đoàn,

Bí thư , P.BT Đoàn trường,

Chủ tịch, P.CT Hội SV;

Tổng biên tập tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long.

Thầy Lương Minh Cừ

10h00

Họp Đảng ủy mở rộng

Phòng

họp

HT 2

Đảng ủy Trường;

Chi ủy các Chi bộ trực thuộc.

Thầy Đặng Văn Phan

13h30

Tọa đàm “Giáo dục 4.0 với xây dựng công cụ quản lý – giảng dạy và học tập ngoại ngữ.

Hội

trường

HT 1

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Khoa NN;

Toàn thể CB-GV Khoa NN;

Sinh viên Khoa NN.

Cô Đặng Trang Viễn Ngọc

14h00

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm quản lý thiết bị thí nghiệm - thực hành.

Phòng

họp

1.03

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Khoa KHSK, TT QLTBTN-TH;

Toàn thể GV Khoa KHSK;

Toàn thể CB trung tâm QLTBTN-TH.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

15h30

Họp Ban tổ chức Lễ Khai giảng khóa 19.

Phòng

họp

1.03

Ban Giám hiệu;

Trưởng phòng: ĐT;

Trưởng/Phó: Phòng KHTC, Phòng QLCTSV, Phòng TC –HCQT;

Thầy Hiếu, Cô Hiền.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 01/9/2018

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Lịch tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phòng TCHC-QT

Tin liên quan

  Từ ngày 15/4/2019 đến 20/4/2019 

  Từ ngày 08/4/2019 đến 13/4/2019 

  Từ ngày 01/4/2019 đến 06/4/2019 

  Từ ngày 25/3/2019 đến 30/3/2019 

  Từ ngày 18/3/2019 đến 23/3/2019 

  Từ ngày 11/3/2019 đến 16/3/2019 

  Từ ngày 04/3/2019 đến 09/3/2019 

  Từ ngày 25/02/2019 đến 02/3/2019 

  Từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019 

  Từ ngày 11/02/2019 đến 16/02/2019 

Xem tiếp 

Back to Top