Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 03/9/2018 đến 08/9/2018

Ngày đăng: 31-08-2018

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 08/9/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 03/9/2018

Nghỉ Lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ ba, ngày 04/9/2018

9h00

Làm việc với công ty TNHH Điện Kwah Myung Hàn Quốc

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng QLKH-SĐH&HTQT, Phòng KHTC, Phòng TC-HCQT

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Làm việc với Trường Đại học Dong Yang – Hàn Quốc.

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng QLKH-SĐH&HTQT, Phòng KHTC, Phòng TC-HCQT, Phòng QLCTSV;

Đoàn thanh niên.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ tư, ngày 05/9/2018

07h00

Đóp tiếp tân sinh viên Khóa 19 đến trường nhập học.

Tại

trường

Trưởng/Phó: Phòng QLCTSV, TC-HCQT, TT TS-TVHN, các Khoa;

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên;

Ban Quản lý KTX.

Thầy Lê Thanh Vũ

09h00

Họp thông qua kế hoạch mua sắm năm học mới 2018-2019 ( Khoa KHNN)

Phòng

họp

1.03

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng KH-TC, Phòng TC-HCQT, Phòng ĐT, Khoa KHNN.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

10h00

Họp thông qua kế hoạch mua sắm năm học mới 2018-2019 ( Khoa KT-CN)

Phòng

họp

1.03

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng KH-TC, Phòng TC-HCQT, Phòng ĐT, Khoa KT-CN.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

14h00

Ban Giám hiệu, Đảng ủy gặp gỡ tân sinh viên khóa 19.

Hội

trườngM

Ban Giám hiệu;

Đảng ủy.

Thầy Lương Minh Cừ

      và

Thầy Đặng Văn Phan

15h30

Họp Hội đồng tuyển sinh Khóa 19, xét điểm trúng tuyển.

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 06/9/2018

10h00

Họp Ban tổ chức Lễ Khai giảng khóa 19, kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Khai giảng.

Phòng

họp

1.03

Ban Giám hiệu;

Trưởng phòng: ĐT;

Trưởng/Phó: Phòng KHTC, Phòng QLCTSV, Phòng TC –HCQT;

Thầy Hiếu, Cô Hiền.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ sáu, ngày 07/9/2018

08h00

Hội nghị công tác cố vấn học tập.

Phòng

họp

HT 1

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó Phòng: ĐT, TC-HCQT, KH-TC, QLCTSV;

Toàn thể cố vấn học tập được phân công trong năm học 2018-2019.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

09h30

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở doThS. Nguyễn Hữu Thanh Tùng – Khoa KT-TC-NH làm chủ nhiệm đề tài.

Phòng

họp

HT 4

Theo thư mời.

Thầy Bùi Văn Trịnh

15h00

Họp Hội đồng tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, xét điểm trúng tuyển đợt 2, năm 2018.

Phòng

họp

1.03

Theo Quyết định thành lập Hội đồng.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 08/9/2018

9h00

Họp Hội đồng quản trị mở rộng.

Phòng

họp

HT 2

Hội đồng quản trị;

Thành viên góp vốn;

Ban thanh tra tài chính – giáo dục.

Thầy Lê Đức Hiện

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

Nghỉ Lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 02/9/2018 đến hết ngày 03/9/2018.

            - Lịch tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh.

 

Nguồn: Phòng TCHC-QT

Tin liên quan

  Từ ngày 15/4/2019 đến 20/4/2019 

  Từ ngày 08/4/2019 đến 13/4/2019 

  Từ ngày 01/4/2019 đến 06/4/2019 

  Từ ngày 25/3/2019 đến 30/3/2019 

  Từ ngày 18/3/2019 đến 23/3/2019 

  Từ ngày 11/3/2019 đến 16/3/2019 

  Từ ngày 04/3/2019 đến 09/3/2019 

  Từ ngày 25/02/2019 đến 02/3/2019 

  Từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019 

  Từ ngày 11/02/2019 đến 16/02/2019 

Xem tiếp 

Back to Top