Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 10/9/2018 đến 16/9/2018

Ngày đăng: 11-09-2018

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 10/9/2018

07h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Thứ ba, ngày 11/9/2018

08h00

Lễ khai giảng đại học chính quy khóa 19 (2018-2022)

Hội

trường

M

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng các Khoa.

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Họp cán bộ, giảng viên nợ tạm ứng quá hạn, chưa quyết toán.

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu

Trưởng/Phó: Phòng KHTC;

Cán bộ, giảng viên theo thư mời.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ tư, ngày 12/9/2018

08h00

Làm việc với Vụ Đổi mới Công nghệ (Bộ KH&CN Lào)

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: Phòng TC-HCQT, Phòng KH-TC, Phòng QLKH-SĐH&HTQT

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

09h00

Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ ngành KTXDCTDD&CN, ngành QTKD.

Hội

trường

M

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc;

Mỗi Khoa, Phòng, Trung tâm cử 2 cán bộ/giảng viên tham dự.

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Họp triển khai quy trình quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ của Trường.

Phòng

họp

1.03

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó Phòng: TC-HCQT, KHTC;

Thầy Giang, Thầy Nhựt (P.KHTC)

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

15h30

Họp thông qua Chương trình đào tạo khóa 19.

Phòng

họp

HT 2

Thường trực Hội đồng KH&ĐT Trường;

Trưởng phòng Đào tạo

Trưởng Phòng QLKH - SĐH & HTQT;

Trưởng Khoa: QTKD, KHNN, KHSK, NN, KHXH & NV, Luật KT, KT-TC-NH, KT-CN;

Chủ nhiệm đề tài xây dựng khối kiến thức giáo dục đại cương.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 13/9/2018

8h00

Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

- Xét kỷ luật bà Võ Thị Nga - nhân viên phòng TCHC-QT.

Phòng

họp

4.05

Ban Giám hiệu;

Bí thư Đảng ủy;

Chủ tịch công đoàn

Cô Linh, Cô Hải

Thầy Lương Minh Cừ

18h00

Gặp gỡ, giao lưu với đối tượng bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Hội

trường

HT 1

Ban chấp hành Đảng ủy Trường;

Chi ủy các chi bộ.

Thầy Đặng Văn Phan

Thứ sáu, ngày 14/9/2018

14h00

Họp các phòng chức năng.

- Các Phòng báo cáo kế hoạch học kỳ 1, năm học 2018-2019.

Phòng

họp

1.03

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí & ĐBCL, Phòng Thanh tra đào tạo, Phòng QLCTSV.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

14h00 Họp phòng QLKH-SĐH & HTQT

Phòng

họp

HT3

Trưởng/phó; Phòng QLKH-SĐH&HTQT;

Toàn thể cán bộ phòng QLKH-SĐH&HTQT;

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ bảy, ngày 15/9/2018

07h00

Thi tuyển sinh cao học ngành Báo chí học (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội)

Dãy E

Theo Quyết định thành lập Hội đồng và Ban coi thi của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

08h00

Họp các phòng chức năng.

Phòng

họp

1.03

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng KHTC, Phòng TC-HCQT, Phòng QLKH-SĐH&HTQT, TTQLTTM.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

09h00

Họp thông qua kế hoạch mua sắm năm học mới 2018-2019 (Khoa KHSK và Trung tâm QLTBTN-TH)

Phòng

họp

1.03

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng KH-TC, Phòng TC-HCQT, Phòng ĐT, Khoa KHSK, TTQLTBTN-TH.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

10h00

Họp thông qua kế hoạch mua sắm năm học mới 2018-2019 (Khoa KTCN)

Phòng

họp

1.03

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng KH-TC, Phòng TC-HCQT, Phòng ĐT, Khoa KTCN.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Chủ nhật, ngày 16/9/2018

07h00

Thi tuyển sinh cao học ngành Báo chí học (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội)

Dãy E

Theo Quyết định thành lập Hội đồng và Ban coi thi của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

 

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phòng TCHC-QT

Tin liên quan

  Từ ngày 15/4/2019 đến 20/4/2019 

  Từ ngày 08/4/2019 đến 13/4/2019 

  Từ ngày 01/4/2019 đến 06/4/2019 

  Từ ngày 25/3/2019 đến 30/3/2019 

  Từ ngày 18/3/2019 đến 23/3/2019 

  Từ ngày 11/3/2019 đến 16/3/2019 

  Từ ngày 04/3/2019 đến 09/3/2019 

  Từ ngày 25/02/2019 đến 02/3/2019 

  Từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019 

  Từ ngày 11/02/2019 đến 16/02/2019 

Xem tiếp 

Back to Top