Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 24/9/2018 đến 29/9/2018

Ngày đăng: 25-09-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 29/9/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 24/9/2018

 

 

 

 

 

Thứ ba, ngày 25/9/2018

09h30

Họp Thường trực Hội đồng quản trị mở rộng.

Phòng

họp

1.03

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Ông Trịnh Văn Lâu.

Thầy Lê Đức Hiện

10h30

Làm việc với Ban lãnh đạo Trường Trung cấp Y dược Mekong, về triển khai mở lớp học.

Phòng

họp

1.03

Ban Giám hiệu;

Thầy Của, Thầy Thủ, Thầy Xê, Thầy Dương, Cô Mỹ.

Thầy Lương Minh Cừ

13h30

Họp chuẩn chương trình đào tạo khóa 19.

Phòng

họp

1.03

Thầy Đạt;

Thầy Toại, Cô Quyên (K.KHNN).

 

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ tư, ngày 26/9/2018

08h00

Thống nhất một số công việc liên quan đến công tác kiểm tra sinh viên và giảng viên.

Phòng

họp

HT.2

Thầy Đạt;

Thầy Toại, Thầy Ngọc, Thầy Vũ;

Trợ lý sinh viên các Khoa;

Toàn thể CB phòng TTĐT.

Thầy Trần Ngọc

09h30

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Liên thông và Liên kết đào tạo, về kiểm tra khối đào tạo hệ vừa làm vừa học.

Phòng

họp

HT.2

Ban Giám hiệu;

Thầy Thủ, Thầy Xê;

Cô Mai, Thầy Diễn;

Thầy Toại, Cô Yến;

Thầy Hồng;

Thầy Ngọc; Thầy Vũ;

Toàn thể CB Khoa LT&LKĐT.

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Tiếp đoàn kiểm tra định kỳ chương trình Tây Nam bộ và làm việc với Ban lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM

Phòng

họp

HT.2

Ban Giám hiệu;

Trưởng Khoa KHNN;

Trưởng/Phó: Phòng KHTC, QLKH-SĐH&HTQT.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ năm, ngày 27/9/2018

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 28/9/2018

08h00

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 2017-2018 tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hà Nội

Hiệu trưởng;

Trưởng phòng Đào tạo.

Thầy Lương Minh Cừ

09h00

Tham dự Lễ Khai giảng năm 2018-2019, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

ĐH

XD

Miền

Tây

Cố vấn cấp cao BGH.

Thầy Nguyễn Văn Thanh

13h30

Tập huấn giáo dục 4.0 (Quản lý số và giáo án số) – Khoa Ngoại ngữ.

Phòng

họp

HT.2

Trưởng/Phó: Khoa NN;

Toàn thể CB,GV khoa NN.

Cô Đặng Trang Viễn Ngọc

Thứ bảy, ngày 29/9/2018

08h00

Họp các phòng chức năng.

Phòng

họp

1.03

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng KHTC, Phòng TC-HCQT, Phòng QLKH-SĐH&HTQT, TTQLTTM.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

 

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phòng TCHC-QT

Tin liên quan

  Từ ngày 20/5/2019 đến 25/5/2019 

  Từ ngày 13/5/2019 đến 18/5/2019 

  Từ ngày 06/5/2019 đến 11/5/2019 

  Từ ngày 29/4/2019 đến 04/5/2019 

  Từ ngày 22/4/2019 đến 27/4/2019 

  Từ ngày 15/4/2019 đến 20/4/2019 

  Từ ngày 08/4/2019 đến 13/4/2019 

  Từ ngày 01/4/2019 đến 06/4/2019 

  Từ ngày 25/3/2019 đến 30/3/2019 

  Từ ngày 18/3/2019 đến 23/3/2019 

Xem tiếp 

Back to Top