Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 22/10/2018 đến 27/10/2018

Ngày đăng: 22-10-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 27/10/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 22/10/2018

07h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

13h30

Rà soát lại chương trình đào tạo các ngành Khóa 19 chuẩn bị trình ký ban hành

Phòng

họp

1.03

Các Tổ trưởng XDCTĐT Khóa 19 ( hoặc đại diện người trực tiếp XDCTĐT).

Thầy Đặng Văn Toại

Thứ ba, ngày 23/10/2018

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 24/10/2018

14h00

Bàn một số công việc khắc phục các nội dung phản ánh của sinh viên.

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: các Khoa;

Trưởng/Phó Phòng: ĐT, TC-HCQT, KHTC, TTĐT, KT&ĐBCL, QLTCSV;

Các Khoa: cử 01 CB dự;

Đoàn thanh niên, Hội SV;

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 25/10/2018

09h00

Họp Hội đồng quản trị mở rộng.

Phòng

họp

HT 2

Hội đồng quản trị;

Thành viên góp vốn;

Ban thanh tra tài chính.

Thầy Lê Đức Hiện

14h00

Họp Ban chỉ đạo xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của Trường.

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 26/10/2018

08h00

Họp Giao ban mở rộng triển khai  Quyết định số 1293 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội

trường

HT 1

Hội đồng Quản trị;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Trường, các bộ môn trực thuộc Khoa;

BCH Đảng ủy;

BCH Công đoàn;

BTV Đoàn TN;

Ban thư ký HSV;

Giảng viên có học vị Tiến sĩ.

Thầy Lê Đức Hiện

Thầy Lương Minh Cừ

14h30

Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018 và kế hoạch tuyển sinh năm 2019.

Hội

trường

M

Hội đồng quản trị;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Ban chỉ đạo, thường trực và các thành viên của Hội đồng tuyển sinh; ban TK HĐTS;

Các trưởng đoàn tư vấn ở các tỉnh và CHDCND  Lào;

Trưởng/Phó: các Khoa, Phòng, Trung tâm, đơn vị trực thuộc trường;

Toàn thể cán bộ, nhân viên, giảng viên nhà trường.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 27/10/2018

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Cuộc họp vào lúc 8h00 ngày 26/10/2018, các giảng viên có giờ giảng lên lớp bình thường.

- Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phòng TCHC-QT

Tin liên quan

  Từ ngày 12/8/2019 đến 17/8/2019 

  Từ ngày 29/7/2019 đến 04/8/2019 

  Từ ngày 22/7/2019 đến 27/7/2019 

  Từ ngày 15/7/2019 đến 20/7/2019 

  Từ ngày 08/7/2019 đến 13/7/2019 

  Từ ngày 01/7/2019 đến 06/7/2019 

  Từ ngày 24/6/2019 đến 29/6/2019 

  Từ ngày 17/6/2019 đến 22/6/2019 

  Từ ngày 10/6/2019 đến 15/6/2019 

  Từ ngày 03/6/2019 đến 08/6/2019 

Xem tiếp 

Back to Top