Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 29/10/2018 đến 03/11/2018

Ngày đăng: 29-10-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 03/11/2018)

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 29/10/2018

07h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

08h00

Họp công tác chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình quản lý chất lượng ISO 9001:2018

Phòng

họp

HT 2

Trưởng/Phó và các thành viên tham gia ISO: TC-HCQT, TTTS-TVHN, ĐT, KT&ĐBCL,

QLKH-SĐH&HTQT, QLCTSV, KHSK, KHNN.

Thầy Nguyễn Văn Chạy

Thứ ba, ngày 30/10/2018

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 31/10/2018

08h00

Đánh giá ngoài chương trình quản lý chất lượng ISO 9001:2018

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó và các thành viên tham gia  ISO: TC-HCQT, TTTS-TVHN, ĐT, KT&ĐBCL,

QLKH-SĐH&HTQT, QLCTSV, KHSK, KHNN.

Thầy Nguyễn Văn Thanh

13h30

Thông tin thời sự về kết quả hội nghị TW 8;

Bế giảng và cấp giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Hội

trường

HT 1

Đại diện Ban Giám hiệu;

Đại diện Đảng ủy;

BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên,BTK HSV;

Ban QL và học viên lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Thầy Đặng Văn Phan

15h30

Ban Giám hiệu và Đảng ủy làm việc với Đoàn trường và Hội sinh viên trường.

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Bí thư, Phó bí thư đảng ủy;

BCH Đoàn trường;

Ban thư ký HSV.

Thầy Lương Minh Cừ

Thầy Đặng Văn Phan

Thứ năm, ngày 01/11/2018

9h00

Họp thường trực Hội đồng quản trị thông qua chương trình bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát.

Phòng

họp

1.03

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu.

Thầy Lê Đức Hiện

10h30

Họp Ban xây dựng mở các hồ sơ thiết kế kỹ thuật tòa nhà lớp học 6 tầng.

Phòng

họp

1.03

Thầy Hiện;

Thầy Cừ, Thầy Dũng;

Thầy Nhựt, Thầy Kiệp, Cô Linh, Cô Mỹ, Cô Quyên (P.KHTC).

Thầy Lê Đức Hiện

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018

Phòng

họp

1.03

Ban Giám hiệu;

Thầy Phan, Cô Ngọc, Cô Mai, Thầy Ngọc, Thầy Đức.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

14h30

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Ngoại ngữ.

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Khoa NN;

Toàn thể CB,GV khoa NN.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

15h00

Cuộc thi tiếng hát karaoke cho CBGV Trường năm 2018 (vòng 1 đơn ca)

Hội

trường

M

Ban Giám khảo;

CB-GV có tiết mục đăng ký hát;

CB-GV tham gia cổ vũ.

Thầy Trương Công Sơn

Thứ sáu, ngày 02/11/2018

08h00

Cuộc thi tiếng hát karaoke cho CBGV Trường năm 2018 (vòng 1 song ca)

Hội

trường

M

Ban Giám khảo;

CB-GV có tiết mục đăng ký hát;

CB-GV tham gia cổ vũ.

Thầy Trương Công Sơn

15h00

Ban Giám hiệu họp với toàn thể sinh viên đại học chính quy khóa 16

Hội

trường

M

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng ĐT, Phòng KT&ĐBCL, các Khoa;

Toàn thể SV khóa 16;

CVHT quản lý các lớp khóa 16;

Thầy Lương Minh Cừ

15h30

Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ khóa 25 (2016-2018) ngành QLGD – chương trình phối hợp đào tạo với Trường Đại học Sư phạm Huế

Hội

trường

HT 1

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: các Phòng, Khoa, trung tâm trực thuộc Trường;

Các Khoa, Phòng cử 2 CB-GV tham dự.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ bảy, ngày 03/11/2018

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phòng TCHC-QT

Tin liên quan

  Từ ngày 12/8/2019 đến 17/8/2019 

  Từ ngày 29/7/2019 đến 04/8/2019 

  Từ ngày 22/7/2019 đến 27/7/2019 

  Từ ngày 15/7/2019 đến 20/7/2019 

  Từ ngày 08/7/2019 đến 13/7/2019 

  Từ ngày 01/7/2019 đến 06/7/2019 

  Từ ngày 24/6/2019 đến 29/6/2019 

  Từ ngày 17/6/2019 đến 22/6/2019 

  Từ ngày 10/6/2019 đến 15/6/2019 

  Từ ngày 03/6/2019 đến 08/6/2019 

Xem tiếp 

Back to Top