Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 19/11/2018 đến 24/11/2018

Ngày đăng: 20-11-2018

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 24/11/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 19/11/2018

07h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Thứ ba, ngày 20/11/2018

08h00

Họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Hội

trường

M

Hội đồng quản trị;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Trường;

Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ tư, ngày 21/11/2018

8h00

Họp bàn việc trích thưởng cho các đối tác tuyển sinh K19 – Đại học chính quy theo quy định

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Ban Giám đốc TTTS-TVHN;

Trưởng/Phó: Phòng ĐT, Phòng KT&ĐBCL, Phòng QLCTSV,Phòng KHTC.

Thầy Lương Minh Cừ

9h00

Đón tiếp đại diện lãnh đạo Vụ công tác sinh viên – Bộ KH&TT Lào và Viện quản lý khoa học và công nghệ Lào sang thăm và làm việc tại Trường.

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng QLKH-SĐH-HTQT.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

14h30

Họp Đảng ủy, BCH Công đoàn,  BCH Đoàn trường, Ban Thư ký Hội SV Trường.

Phòng

họp

HT 2

Đảng ủy, BCH Công đoàn, BCH Đoàn trường, Ban Thư ký Hội SV Trường.

Thầy Đặng Văn Phan

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 22/11/2018

07h00

Chấm thi cao học đợt 2 năm 2018

Khu

HT

Theo Quyết định thành lập Hội đồng.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

15h00

Khai giảng lớp cao học báo chí đợt 2 năm 2018 – chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội

Hội

trường

HT 1

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Các Khoa, Phòng, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc;

Các đơn vị cử 02 cán bộ, giảng viên tham dự.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ sáu, ngày 23/11/2018

07h30

Tiếp đoàn kiểm tra công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018

Phòng

họp

HT 2

Trưởng/Phó: Phòng QLCTSV, Phòng TC-HCQT;

Đoàn Thanh niên;

Hội sinh viên;

Công đoàn Trường;

Đội trưởng BV 007.

Thầy Trương Công Sơn

Thầy Lê Thanh Vũ

14h00

Đón tiếp và làm việc với lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long

Phòng

họp

HT 2

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Cô Mỹ, Thầy Nhựt, Cô Quyên, Thầy Kiệp.

Thầy Lương Minh Cừ

14h30

Họp giảng viên cơ hữu, bầu đại diện giảng viên tham gia HĐQT Trường, nhiệm kỳ 2018-2023

Hội

trường

HT 1

Thành viên HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Toàn thể giảng viên theo danh sách do Trường công bố; Ban Bầu cử.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 24/11/2018

07h30

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành KTXDCTDD&CN khóa 2B, 3B

Phòng

học

4.02

Theo Quyết định thành lập Hội đồng

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

 

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phòng TCHC-QT

Tin liên quan

  Từ ngày 20/5/2019 đến 25/5/2019 

  Từ ngày 13/5/2019 đến 18/5/2019 

  Từ ngày 06/5/2019 đến 11/5/2019 

  Từ ngày 29/4/2019 đến 04/5/2019 

  Từ ngày 22/4/2019 đến 27/4/2019 

  Từ ngày 15/4/2019 đến 20/4/2019 

  Từ ngày 08/4/2019 đến 13/4/2019 

  Từ ngày 01/4/2019 đến 06/4/2019 

  Từ ngày 25/3/2019 đến 30/3/2019 

  Từ ngày 18/3/2019 đến 23/3/2019 

Xem tiếp 

Back to Top