Đại Học Cửu Long

Contact | Site Map | Language:Search:

Nhận giấy báo trúng tuyển, đơn xin phúc khảo và thông báo điểm chuẩn CH D2.2018

Date post: 29-11-2018

Nhận giấy báo trúng tuyển, đơn xin phúc khảo và thông báo điểm chuẩn CH D2.2018

 

Nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học

Công bố điểm chuẩn và nhận đơn xin phúc khảo 

 

Nguồn: Phòng QLKH SĐH & HTQT

Back to Top