Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 03/12/2018 đến 08/12/2018

Ngày đăng: 02-12-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 08/12/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 03/12/2018

07h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Thứ ba, ngày 04/12/2018

15h00

Họp triển khai cấp học bổng MOTO HỌC BỔNG cho sinh viên K19.

Phòng

Họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng ĐT, Phòng QLCTSV, Phòng KHTC,TTTS-TVHN;

Đoàn thanh niên, Hội SV;

Toàn thể cố vấn học tập K19.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ tư, ngày 05/12/2018

 

 

 

 

 

Thứ năm, ngày 06/12/2018

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 07/12/2018

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 08/12/2018

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phòng TCHC-QT

Tin liên quan

  Từ ngày 20/5/2019 đến 25/5/2019 

  Từ ngày 13/5/2019 đến 18/5/2019 

  Từ ngày 06/5/2019 đến 11/5/2019 

  Từ ngày 29/4/2019 đến 04/5/2019 

  Từ ngày 22/4/2019 đến 27/4/2019 

  Từ ngày 15/4/2019 đến 20/4/2019 

  Từ ngày 08/4/2019 đến 13/4/2019 

  Từ ngày 01/4/2019 đến 06/4/2019 

  Từ ngày 25/3/2019 đến 30/3/2019 

  Từ ngày 18/3/2019 đến 23/3/2019 

Xem tiếp 

Back to Top