Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 24/12/2018 đến 29/12/2018

Ngày đăng: 24-12-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 29/12/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 24/12/2018

07h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Thứ ba, ngày 25/12/2018

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 26/12/2018

08h00

Họp Đảng ủy Trường Đại học Cửu Long

Phòng

họp

HT 2

Toàn thể thành viên Đảng ủy Trường.

Thầy Lương Minh Cừ

8h00

Họp về chương trình khởi nghiệp cho sinh viên

Phòng

họp

HT 3

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: TT HTSV&QHDN, Khoa KHNN, Khoa QTKD;

Thầy Tùng, Thầy Thi (Khoa KTCN);

Thầy Vũ, Thầy Chạy.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

10h00

Họp thông qua kế hoạch tuyển sinh năm 2018

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Ban Giám đốc TT TS-TVHN;

Trưởng/Phó: các đơn vị, các đoàn tư vấn tuyển sinh;

Thầy Toại, Thầy Vũ, Thầy Chạy, Thầy Trường.

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Họp ban chấp hành Hội khuyến học Trường

Phòng

họp

HT 3

Tất cả thành viên BCH Hội khuyến học Trường

Thầy Nguyễn Cao Đạt

14h30

Làm việc với công ty nông trang Island

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: Phòng TC-HCQT, Phòng KHTC;

Thư ký HĐQT.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 27/12/2018

8h30

Ban Giám hiệu làm việc tới công ty kiểm toán BDO

Phòng

họp

1.03

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Trưởng/phó: Phòng KHTC;

Thư ký HĐQT.

Thầy Lê Đức Hiện

Thầy Lương Minh Cừ

10h00

Đón tiếp và làm việc với Trường ĐH Korea Nazarene, Hàn Quốc

Phòng

họp

HT 2

Trưởng/Phó: TTTS-TVHN, Phòng TC-HCQT, Phòng ĐT, Phòng QLKH-SĐH&HTQT, Phòng KHTC.

Thầy Lý Đại Hồng

13h30

Đón tiếp và làm việc với công ty Ssang yong Hàn Quốc

Phòng

họp

HT 2

Thường trực HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: Phòng TC-HCQT, Phòng KHTC;

Thư ký HĐQT.

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Đón tiếp và làm việc với đại diện lãnh đạo tỉnh Svay Rieng - Campuchia

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: Phòng QLKH-SĐH&HTQT, Phòng KHTC, Phòng ĐT, Phòng TC-HCQT, Phòng QLCTSV, Khoa KHSK, Khoa LT&LKĐT.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 28/12/2018

07h00

Họp Hội đồng thông qua đề cương luận văn thạc sĩ ngành QTKD khóa 5A và TCNH khóa 3A.

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Họp giao ban đánh giá công tác tháng 12/2018 và  triển khai công tác tháng 01 và 02/2019.

Phòng

họp

HT 2

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: các Khoa, Phòng, Trung tâm, bộ môn trực thuộc;

Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy;

Chủ tịch,P.CT Công đoàn,

Bí thư , P.BT Đoàn trường,

Chủ tịch, P.CT Hội SV;

Tổng biên tập tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long.

Thầy Lương Minh Cừ

16h00

Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Bí thư Đảng ủy;

Chủ tịch Công đoàn;

Cô Linh, Thầy Vũ, Thầy Chạy;

Trưởng các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Trường.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 29/12/2018

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phòng TCHC-QT

Tin liên quan

  Từ ngày 17/6/2019 đến 22/6/2019 

  Từ ngày 10/6/2019 đến 15/6/2019 

  Từ ngày 03/6/2019 đến 08/6/2019 

  Từ ngày 27/5/2019 đến 01/6/2019 

  Từ ngày 20/5/2019 đến 25/5/2019 

  Từ ngày 13/5/2019 đến 18/5/2019 

  Từ ngày 06/5/2019 đến 11/5/2019 

  Từ ngày 29/4/2019 đến 04/5/2019 

  Từ ngày 22/4/2019 đến 27/4/2019 

  Từ ngày 15/4/2019 đến 20/4/2019 

Xem tiếp 

Back to Top