Đại Học Cửu Long

Contact | Site Map | Language:Search:

Từ ngày 07/01/2019 đến 12/01/2019

Date post: 07-01-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 07/01/2019

07h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Thứ ba, ngày 8/01/2019

8h00

Đón tiếp và làm việc với GS. Lê Văn Hoàng và PGS.TS. Lê Thị Liên Thanh

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: Khoa KHNN, Phòng ĐT, Phòng QLKH-SĐH&HTQT

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ tư, ngày 09/01/2019

13h30

Báo cáo chuyên đề: “Ngành du lịch và cơ hội trở thành công dân toàn cầu”

Báo cáo viên: Bà Julie Nguyễn – Giám đốc Maketing - ACC

Hội

trường HT 1

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: Khoa QTKD, Khoa NN, Phòng TC-HCQT, Phòng KHTC,  Phòng QLKH-SĐH&HTQT.

Sinh viên Khoa QTKD và Khoa NN (không có lịch học)

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ năm, ngày 10/01/2019

8h00

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh – văn bằng 2

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập HĐ;

Tổ xây dựng chương trình ĐT;

Trưởng Khoa: QTKD, LT&LKĐT.

Thầy Lương Minh Cừ

8h30

Báo cáo chuyên đề: “Phương pháp giảng dạy đại học tại Singapore”.

Báo cáo viên: Ông Lim Puay Hua – Phó Giám đốc CT đào tạo - GSTM

Hội

trường HT 1

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: các đơn vị;

Toàn thể CB,GV (không có giờ giảng).

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

13h30

BGH làm việc, ký kết bản ghi nhớ với Trường Quản lý Công nghệ Toàn cầu (GSTM), Singapore

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: Phòng TC-HCQT, Phòng KHTC, Phòng ĐT, Phòng  QLKH-SĐH&HTQT.

Thầy Lương Minh Cừ

14h30

Báo cáo chuyên đề: “Trường Quản lý Công nghệ Toàn cầu và kiến thức kỹ năng cho nghề nghiệp tương lai”.

Báo cáo viên: Ông Wang Ann Ning – CEO – Trường GSTM.

Hội

trường HT 1

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: các đơn vị;

Trợ lý sinh viên các Khoa;

Sinh viên các Khoa (không có lịch học).

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ sáu, ngày 11/01/2019

8h00

Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XII

Hội

trường

M

Ban Giám hiệu;
Cố vấn cấp cao BGH;

Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường

Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Nhà trường.

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Họp triển khai khắc phục những tồn đọng trong KĐCLGD theo kết luận của Đoàn đánh giá ngoài

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: Các đơn vị trực thuộc Trường;

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ bảy, ngày 12/01/2019

7h00

Thi kiểm tra năng lực tiếng anh B1

Dãy E

Theo Quyết định thành lập Hội đồng.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

8h00

Hội thảo đóng góp ý kiến về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo khóa 19

Phòng

học

4.02

Trưởng/Phó: Khoa KT-TC-NH;

Toàn thể CB-GV Khoa KT-TC-NH;

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./

 

Nguồn: Phòng TCHC-QT

Back to Top