Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 21/01/2019 đến 26/01/2019

Ngày đăng: 21-01-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 26/01/2019)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 21/01/2019

07h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

14h00

Đón tiếp Giáo sư Nhân, Đại học NUS.

Phòng

họp

HT 2

Chủ tịch HĐQT;

Cố vấn cấp cao BGH;

Thầy Bình (K.KTCN), Thầy Thuận, Cô Quyên (K.KHNN), Cô Bảo Thy, Cô Ngọc Linh.

Thầy Lê Đức Hiện

Thứ ba, ngày 22/01/2019

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 23/01/2019

15h00

 

Đón tiếp Đoàn tỉnhKampong Speu – Campuchia sang thăm và làm việc tại Trường.

Hội

trường

HT 1

Chủ tịch HĐQT;

Cố vấn cấp cao BGH;

Thầy Hồng, Thầy Sơn, Thầy Vũ;

Trưởng/Phó: Phòng QLKH-SĐH&HTQT, Phòng TC-HCQT, Phòng KHTC, Phòng ĐT;

Thầy Lê Đức Hiện

Thứ năm, ngày 24/01/2019

08h00

Hội thảo đóng góp ý kiến chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Khóa 19

Phòng

học

4.02

Trưởng/Phó: Khoa KHSK;

Toàn thể CB-GV khoa KHSK;

Khách mời

Thầy Lê Ngọc Của

14h00

Hội thảo đóng góp ý kiến chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Khóa 19

Phòng

học

2.07

Trưởng/Phó: Khoa KHXH&NV;

Toàn thể CB-GV khoa KHXH&NV;

Khách mời

Thầy Nguyễn Hoa Bằng

15h00

Hội thảo đóng góp ý kiến chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Khóa 19

Phòng

họp

HT 2

Trưởng/Phó: Khoa KT-CN, Phòng ĐT, Phòng KT&ĐBCL;

Toàn thể CB-GV khoa KT-CN;

Khách mời.

Thầy Nguyễn Thanh Bình

Thứ sáu, ngày 25/01/2019

7h30

Thăm và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng (Quý 1/2019)

Tam Bình

Đại diện: Công Đoàn, Phòng TC-HCQT, Phòng QLCTSV, Trung tâm Quản lý thông tin mạng, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

Thầy Trương Công Sơn

08h30

Hội thảo đóng góp ý kiến chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Khóa 19

Phòng

học

4.02

Trưởng/Phó: Khoa NN;

Toàn thể CB-GV khoa NN;

Khách mời

Cô Đặng Trang Viễn Ngọc

Thứ bảy, ngày 26/01/2019

07h30

Hội thảo đóng góp ý kiến chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Khóa 19

Phòng

họp

HT 2

Trưởng/Phó: Khoa KHNN;

Toàn thể CB-GV khoa KHNN;

Khách mời

Thầy Bùi Hữu Thuận

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phòng TCHC-QT

Tin liên quan

  Từ ngày 12/8/2019 đến 17/8/2019 

  Từ ngày 29/7/2019 đến 04/8/2019 

  Từ ngày 22/7/2019 đến 27/7/2019 

  Từ ngày 15/7/2019 đến 20/7/2019 

  Từ ngày 08/7/2019 đến 13/7/2019 

  Từ ngày 01/7/2019 đến 06/7/2019 

  Từ ngày 24/6/2019 đến 29/6/2019 

  Từ ngày 17/6/2019 đến 22/6/2019 

  Từ ngày 10/6/2019 đến 15/6/2019 

  Từ ngày 03/6/2019 đến 08/6/2019 

Xem tiếp 

Back to Top