Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 25/02/2019 đến 02/3/2019

Ngày đăng: 26-02-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 02/3/2019)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 25/2/2019

07h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Thứ ba, ngày 26/2/2019

14h30

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh – văn bằng 2

Phòng

họp

HT 2

Theo Quyết định thành lập Hội đồng;

Tổ xây dựng chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh (vb 2);

Trưởng/Phó: Khoa NN, Khoa LT&LKĐT.

Thầy Lương Minh Cừ

15h30

Xây dựng đề cương chi tiết học phần

Phòng

họp

4.02

Thầy Đạt;

Thầy Toại, Cô Yến

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ tư, ngày 27/2/2019

8h00

Ban giám hiệu làm việc với Khoa Khoa học sức khỏe

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Thầy Toại, Cô Linh, Thầy Sơn, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Khoa KHSK;

Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa KHSK

Thầy Lương Minh Cừ

9h30

Ban giám hiệu làm việc với Khoa Khoa học nông nghiệp

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Thầy Toại, Cô Linh, Thầy Sơn, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Khoa KHNN;

Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa KHNN.

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Họp nhóm khắc phục tồn đọng  của Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu theo các khuyến nghị của KĐCLGD

Phòng

họp

HT 3

Thầy Đạt, Thầy Thanh, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu

Thầy Nguyễn Cao Đạt

14h00

Ban giám hiệu làm việc với Khoa

Khoa học xã hội và nhân văn

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Thầy Toại, Cô Linh, Thầy Sơn, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Khoa KHXH&NV;

Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa  KHXH&NV.

Thầy Lương Minh Cừ

15h30

Ban giám hiệu làm việc với Khoa QTKD

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Thầy Toại, Cô Linh, Thầy Sơn, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Khoa QTKD;

Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa QTKD

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 28/2/2019

8h00

Ban giám hiệu làm việc với Khoa Luật kinh tế

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Thầy Toại, Cô Linh, Thầy Sơn, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Khoa LKT;

Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa LKT

Thầy Lương Minh Cừ

9h30

Họp thường trực Hội đồng quản trị

Phòng

họp

HT 2

Thường trực HĐQT;

Tổ đề án mở mã ngành Dược học.

Thầy Lê Đức Hiện

13h30

Họp nhóm xây dựng đề cương chi tiết học phần

Phòng

họp

4.02

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng ĐT;
Thầy Bình (Khoa KTCN)

Thư ký Hội đồng KH&ĐT .

Thầy Nguyễn Cao Đạt

14h00

Ban giám hiệu làm việc với Khoa Ngoại ngữ

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Thầy Toại, Cô Linh, Thầy Sơn, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Khoa NN;

Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa NN

Thầy Lương Minh Cừ

15h30

Ban giám hiệu làm việc với Khoa KT-CN

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Thầy Toại, Cô Linh, Thầy Sơn, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Khoa KT-CN;

Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa KT-CN

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 01/3/2019

8h00

Ban giám hiệu làm việc với Khoa

Liên thông và Liên kết đào tạo

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Thầy Toại, Cô Linh, Thầy Sơn, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Khoa LT&LKĐT;

Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa LT&LKĐT.

Thầy Lương Minh Cừ

9h00

Lễ đón nhận chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Hội

trường

HT 1

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Ban Chỉ đạo hệ thống quản lý chất lượng ISO

Trưởng/Phó: các Khoa, Phòng, Trung tâm;

Tất cả cá nhân tham gia ISO và cán bộ, giảng viên các Khoa, Phòng (mỗi đơn vị cử 5 người).

Thầy Lương Minh Cừ

13h30

Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2018

Hội

trường

HT 1

Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 02/3/2019

7h30

Tập huấn sử dụng phần mềm Net Support School

Phòng máy LAB02

Toàn thể giảng viên Khoa Ngoại Ngữ và

Khoa KHXH&NV.

Thầy Nguyễn Thành Trung

9h00

Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ ngành QTKD khóa 3B, 4B; KTXD khóa 2B, 3A; TCNH khóa  2B; VHVN khóa 1

Hội

trường M

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: các Khoa, Phòng, Trung tâm và bộ môn trực thuộc Trường;

Mỗi Khoa, Phòng, Trung tâm cử 2 cán bộ, giảng viên tham dự.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phòng TCHC-QT

Tin liên quan

  Từ ngày 20/5/2019 đến 25/5/2019 

  Từ ngày 13/5/2019 đến 18/5/2019 

  Từ ngày 06/5/2019 đến 11/5/2019 

  Từ ngày 29/4/2019 đến 04/5/2019 

  Từ ngày 22/4/2019 đến 27/4/2019 

  Từ ngày 15/4/2019 đến 20/4/2019 

  Từ ngày 08/4/2019 đến 13/4/2019 

  Từ ngày 01/4/2019 đến 06/4/2019 

  Từ ngày 25/3/2019 đến 30/3/2019 

  Từ ngày 18/3/2019 đến 23/3/2019 

Xem tiếp 

Back to Top