Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 01/4/2019 đến 06/4/2019

Ngày đăng: 01-04-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 06/4/2019)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 01/4/2019

07h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

07h30

Bàn về kế hoạch giảng dạy và thi cử Trung tâm NN-TH.

Phòng

4.02

Giám đốc Trung tâm NN-TH;

Cán bộ và GV Trung tâm NN-TH.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ ba, ngày 02/4/2019

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 03/4/2019

07h00

Tham dự Hội nghị Quốc tế về Năng lượng sạch.

(từ ngày 03/4/2019 đến ngày 04/4/2019)

TP.

HCM

Thầy Cừ, Thầy Dũng;

Thầy Bình (K.KTCN)

Thầy Lương Minh Cừ

13h30

Họp Ban Quản lý cấp phát, hủy văn bằng, chứng chỉ.

Phòng

họp

HT 3

Ban Quản lý cấp phát, hủy văn bằng, chứng chỉ.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

14h00

Thảo luận báo cáo kiểm toán tài chính năm 2018

Phòng

họp

HT 4

Thành viên Ban Kiểm soát;

Mời: Cô Mỹ, Cô Linh, Cô Quỳnh.

Thầy Nguyễn Văn Thanh

Thứ năm, ngày 04/4/2019

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 05/4/2019

8h00

Họp giao ban đánh giá công tác tháng 3/02019 và  triển khai công tác tháng 4/2019.

Phòng

họp

HT 2

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: các Khoa, Phòng, Trung tâm, bộ môn trực thuộc;

Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy;

Chủ tịch,P.CT Công đoàn,

Bí thư , P.BT Đoàn trường,

Chủ tịch, P.CT Hội SV;

Tổng biên tập tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long.

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Họp Thường trực Hội đồng Quản trị mở rộng.

Phòng

họp

HT 2

Thường trực HĐQT;

Ban Kiểm soát.

Thầy Lê Đức Hiện

Thứ bảy, ngày 06/4/2019

08h00

Ban Giám hiệu làm với công ty bảo vệ 007

Phòng

họp

HT 3

Ban Giám hiệu;

Cô Mỹ, Thầy Nhựt, Thầy Chạy

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

10h00

Ban Giám hiệu làm việc với thành viên thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình Tây Nam Bộ

Phòng

họp

HT 3

Ban Giám hiệu;

Thầy Thuận, Cô Kim Quyên;

Trưởng/Phó: Phòng QLKH-SĐH&HTQT, Phòng KHTC

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phòng TCHC-QT

Tin liên quan

  Từ ngày 14/10/2019 đến 19/10/2019 

  Từ ngày 07/10/2019 đến 12/10/2019 

  Từ ngày 30/9/2019 đến 05/10/2019 

  Từ ngày 23/9/2019 đến 28/9/2019 

  Từ ngày 16/9/2019 đến 21/9/2019 

  Từ ngày 02/9/2019 đến 07/9/2019 

  Từ ngày 26/8/2019 đến 31/8/2019 

  Từ ngày 19/8/2019 đến 24/8/2019 

  Từ ngày 12/8/2019 đến 17/8/2019 

  Từ ngày 29/7/2019 đến 04/8/2019 

Xem tiếp 

Back to Top