Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 08/4/2019 đến 13/4/2019

Ngày đăng: 08-04-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 08/4/2019

07h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

9h00

Thăm và chúc tết Tổng lãnh sự quán CHDCND Lào và Tổng lãnh sự quán Campuchia tại TP.HCM

TP.

HCM

Thầy Cừ, Thầy Dũng;

Cô Kim Cương;

Đại diện lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tập tại Trường.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ ba, ngày 09/4/2019

10h00

Bàn về việc xây dựng siêu thị mini với các đối tác.

Phòng

họp

4.05

Ban Giám hiệu;

Cô Mỹ, Cô Linh, Thầy Nhựt, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu;

Các đối tác.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ tư, ngày 10/4/2019

9h30

Góp ý dự thảo báo cáo kiểm soát của Ban Kiểm soát – Đề án XD khu hành chính của Trường.

Phòng

họp

HT 3

Ban Kiểm soát;

Cô Mỹ; Thầy Minh Nhựt;

Thầy Nguyễn Văn Thanh

Thứ năm, ngày 11/4/2019

7h30

Tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây cho CB,GV, SV dân tộc Khmer, lưu học sinh Campuchia và tết Bun Pi May cho lưu học sinh Lào.

Hội

trường HT 1

Hội đồng Quản trị;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó các đơn vị;

Cán bộ, giảng viên, sinh viên dân tộc Khmer, lưu học sinh Campuchia và Lào.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ sáu, ngày 12/4/2019

09h00

Làm việc với Trường trung cấp Bến Thành

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Thầy Bình, Thầy Thi, Thầy Thể, Thầy Toại, Cô Mỹ, Cô Linh, Thầy Thủ, Thầy Xê, Thầy Kiệp.

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Họp rà soát, kiểm tra: phòng học, thiết bị, máy tính, máy chiếu và các tài sản khác.

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Cô Mỹ, Thầy Minh Nhựt, Cô Linh, Thầy Chạy, Thầy Trường Nhựt, Thầy Văn (P.TC-HCQT), Thầy Giang.

Thầy Lương Minh Cừ

15h30

Họp Hội đồng KH&ĐT Trường

Phòng

họp

HT 2

Thành viên HĐKH Trường

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 13/4/2019

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phòng TCHC-QT

Tin liên quan

  Từ ngày 14/10/2019 đến 19/10/2019 

  Từ ngày 07/10/2019 đến 12/10/2019 

  Từ ngày 30/9/2019 đến 05/10/2019 

  Từ ngày 23/9/2019 đến 28/9/2019 

  Từ ngày 16/9/2019 đến 21/9/2019 

  Từ ngày 02/9/2019 đến 07/9/2019 

  Từ ngày 26/8/2019 đến 31/8/2019 

  Từ ngày 19/8/2019 đến 24/8/2019 

  Từ ngày 12/8/2019 đến 17/8/2019 

  Từ ngày 29/7/2019 đến 04/8/2019 

Xem tiếp 

Back to Top