Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 29/4/2019 đến 04/5/2019

Ngày đăng: 29-04-2019

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 29/4/2019

Nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Thứ ba, ngày 30/4/2019

Nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Thứ tư, ngày 01/5/2019

Nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Thứ năm, ngày 02/5/2019

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 03/5/2019

08h00

Họp giao ban đánh giá công tác tháng 4/2019 và  triển khai công tác tháng 5/2019.

Phòng

họp

HT 2

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: các Khoa, Phòng, Trung tâm, bộ môn trực thuộc;

Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy;

Chủ tịch,P.CT Công đoàn,

Bí thư , P.BT Đoàn trường,

Chủ tịch, P.CT Hội SV;

Tổng biên tập tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long.

Thầy Lương Minh Cừ

10h30

Họp Đảng ủy Trường Đại học Cửu Long

Phòng

họp

HT 2

Tất cả Đảng ủy viên.

Thầy Lương Minh Cừ

13h30

Ban Giám hiệu làm việc với giảng viên hướng dẫn thực hành.

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó:  Phòng Thanh tra đào tạo, Phòng TC-HCQT (Cô Linh), Phòng Đào tạo, Khoa Khoa học sức khỏe; Khoa LT&LKĐT, TTQLTBTN-TH;

Cô Tiến, Thầy Lĩnh Sơn.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

15h00

Lễ trao bằng tốt nghiệp hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành kế toán và tài chính ngân hàng.

Hội trường

HT 1

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Trường

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Họp sinh hoạt quy chế coi thi học kỳ 2 năm học 2018-2019

Giảng

đường

A

Ban Giám hiệu;

Tất cả giảng viên tham gia coi thi

Thầy Nguyễn Cao Đạt

16h00

Làm việc với Ban lãnh đạo Trường Cao đẳng Hoa Siêu – CHDCND Lào

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: Phòng TC- HCQT, Phòng Đào tạo, Phòng QLKH-SĐH&HTQT, Phòng KHTC, TT TS-TVHN.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ bảy, ngày 04/5/2019

14h00

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm.

Phòng

họp

HT2

Theo quyết định thành lập hội đồng.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phòng TCHC-QT

Tin liên quan

  Từ ngày 11/11/2019 đến 16/11/2019 

  Từ ngày 04/11/2019 đến 09/11/2019 

  Từ ngày 28/10/2019 đến 02/11/2019 

  Từ ngày 21/10/2019 đến 26/10/2019 

  Từ ngày 14/10/2019 đến 19/10/2019 

  Từ ngày 07/10/2019 đến 12/10/2019 

  Từ ngày 30/9/2019 đến 05/10/2019 

  Từ ngày 23/9/2019 đến 28/9/2019 

  Từ ngày 16/9/2019 đến 21/9/2019 

  Từ ngày 02/9/2019 đến 07/9/2019 

Xem tiếp 

Back to Top