Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 06/5/2019 đến 11/5/2019

Ngày đăng: 07-05-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 11/5/2019)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 06/5/2019

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Thứ ba, ngày 07/5/2019

8h00

Làm việc về vấn đề coi thi của Khoa Ngoại ngữ.

Phòng

họp

HT 3

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Khoa NN, Phòng ĐT, Phòng KT&ĐBCL;

Thầy Khôi, Thầy Tài, Thầy Ngọc Vũ, Cô Minh.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ tư, ngày 08/5/2019

 

       

Thứ năm, ngày 09/5/2019

 

       

Thứ sáu, ngày 10/5/2019

 

       

Thứ bảy, ngày 11/5/2019

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phòng TCHC-QT

Tin liên quan

  Từ ngày 22/7/2019 đến 27/7/2019 

  Từ ngày 15/7/2019 đến 20/7/2019 

  Từ ngày 08/7/2019 đến 13/7/2019 

  Từ ngày 01/7/2019 đến 06/7/2019 

  Từ ngày 24/6/2019 đến 29/6/2019 

  Từ ngày 17/6/2019 đến 22/6/2019 

  Từ ngày 10/6/2019 đến 15/6/2019 

  Từ ngày 03/6/2019 đến 08/6/2019 

  Từ ngày 27/5/2019 đến 01/6/2019 

  Từ ngày 20/5/2019 đến 25/5/2019 

Xem tiếp 

Back to Top