Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 13/5/2019 đến 18/5/2019

Ngày đăng: 13-05-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 18/5/2019)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 13/5/2019

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

8h00

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo phòng QLCTSV

Phòng

họp

4.05

Ban Giám hiệu;

Lãnh đạo phòng QLCTSV

Thầy Lương Minh Cừ

8h30

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo phòng KHTC

Phòng

họp

4.05

Ban Giám hiệu;

Lãnh đạo phòng KHTC

Thầy Lương Minh Cừ

9h00

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo phòng KT&ĐBCL

Phòng

họp

4.05

Ban Giám hiệu;

Lãnh đạo phòng KT&ĐBCL

Thầy Lương Minh Cừ

9h30

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo phòng QLKH-SĐH&HTQT

Phòng

họp

4.05

Ban Giám hiệu;

Lãnh đạo phòng QLKH-SĐH&HTQT

Thầy Lương Minh Cừ

10h00

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo phòng TTĐT

Phòng

họp

4.05

Ban Giám hiệu;

Lãnh đạo phòng TTĐT

Thầy Lương Minh Cừ

10h30

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo phòng ĐT

Phòng

họp

4.05

Ban Giám hiệu;

Lãnh đạo phòng ĐT

Thầy Lương Minh Cừ

10h45

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo phòng TC-HCQT

Phòng

họp

4.05

Ban Giám hiệu;

Lãnh đạo phòng TC-HCQT

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo TT TS-TVHN

Phòng

họp

4.05

Ban Giám hiệu;

Lãnh đạo  TT TS-TVHN

Thầy Lương Minh Cừ

14h30

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo TT HTSV&QHDN

Phòng

họp

4.05

Ban Giám hiệu;

Lãnh đạo TT HTSV& QHDN

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Hiệu trưởng làm việc với  Tổng biên tập tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long.

Phòng

họp

4.05

Ban Giám hiệu;

Tổng biên tập tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long.

Thầy Lương Minh Cừ

15h30

Hội ý Ban Giám hiệu

Phòng

họp

4.05

Ban Giám hiệu

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ ba, ngày 14/5/2019

8h00

Dự Hội nghị trực tuyến giữa BCĐ thi THPTQG với 63 Ban Chỉ đạo thi THPTQG cấp tỉnh, thành phố

Cà Mau

Trưởng phòng KT&ĐBCL;

Trưởng phòng ĐT.

Cô Lê Thị Lộc Mai

9h00

Họp Hội đồng quản trị mở rộng.

Phòng

họp

HT 2

Thành viên HĐQT;
Trưởng ban Kiểm soát;

Thư ký HĐQT.

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Họp Hội đồng thẩm định điều kiện mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ngành công nghệ thực phẩm

Phòng

họp

HT 2

Thầy Cừ, Thầy Thận, Thầy Nhựt, Cô Linh, Thầy Anh Dũng, Thầy Trọng Bình, Thầy Thành Trung

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ tư, ngày 15/5/2019

8h00

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Khoa KHSK

Phòng

họp

4.05

Ban Giám hiệu;

Lãnh đạo Khoa KHSK

Thầy Lương Minh Cừ

8h30

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Khoa NN

Phòng

họp

4.05

Ban Giám hiệu;

Lãnh đạo Khoa NN

Thầy Lương Minh Cừ

9h00

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Khoa KHNN

Phòng

họp

4.05

Ban Giám hiệu;

Lãnh đạo Khoa KHNN.

Thầy Lương Minh Cừ

9h30

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Khoa KHXH&NV

Phòng

họp

4.05

Ban Giám hiệu;

Lãnh đạo Khoa KHXH & NV.

Thầy Lương Minh Cừ

10h00

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Khoa Luật kinh tế

Phòng

họp

4.05

Ban Giám hiệu;

Lãnh đạo Khoa Luật kinh tế

Thầy Lương Minh Cừ

10h30

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Khoa LT&LKĐT

Phòng

họp

4.05

Ban Giám hiệu;

Lãnh đạo Khoa  LT&LKĐT

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Khoa KT-TC-NH

Phòng

họp

4.05

Ban Giám hiệu;

Lãnh đạo Khoa KT-TC-NH

Thầy Lương Minh Cừ

14h30

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Khoa KT-CN

Phòng

họp

4.05

Ban Giám hiệu;

Lãnh đạo Khoa KT-CN.

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Khoa QTKD

Phòng

họp

4.05

Ban Giám hiệu;

Lãnh đạo Khoa QTKD

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 16/5/2019

7h30

Làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long

Phòng

họp

HT 3

Toàn thể Đảng ủy viên

Thầy Trương Công Sơn

9h00

Lễ công bố quyết định thành lập bộ máy tổ chức và quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban, Trung Tâm Trường Đại học Cửu Long, nhiệm kỳ 2018-2023.

(đợt 1)

Hội

trường M

Hội đồng Quản trị;

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: các đơn vị trực thuộc trường.

Trưởng/Phó: các tổ chức đoàn thể;

Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Họp Ban xây dựng- Sửa chửa – Mua sắm thiết bị

Phòng

họp

4.05

Toàn thể thành viên Ban  xây dựng- Sửa chửa – Mua sắm thiết bị;

Cô Mỹ, Cô Linh.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 17/5/2019

7h00

Hội đồng đánh giá luận văn ngành QTKD và TCNH.

Phòng

họp

HT 2

Theo quyết định thành lập hội đồng

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 18/5/2019

9h00

Lễ Khai giảng khóa 2019 hệ đại học vừa làm vừa học ngành Điều dưỡng và Điều dưỡng chuyên ngành hộ sinh.

Trà Vinh

Hội đồng Quản trị;

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Khoa LT&LKĐT, Khoa KHSK, Phòng TC-HCQT, Phòng KHTC, Phòng ĐT, Phòng KT&ĐBCL, TTTS-TVHN.

Thầy Lương Minh Cừ

Ghi chú:

Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phòng TCHC-QT

Tin liên quan

  Từ ngày 11/11/2019 đến 16/11/2019 

  Từ ngày 04/11/2019 đến 09/11/2019 

  Từ ngày 28/10/2019 đến 02/11/2019 

  Từ ngày 21/10/2019 đến 26/10/2019 

  Từ ngày 14/10/2019 đến 19/10/2019 

  Từ ngày 07/10/2019 đến 12/10/2019 

  Từ ngày 30/9/2019 đến 05/10/2019 

  Từ ngày 23/9/2019 đến 28/9/2019 

  Từ ngày 16/9/2019 đến 21/9/2019 

  Từ ngày 02/9/2019 đến 07/9/2019 

Xem tiếp 

Back to Top