Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Quyết định chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy 2019

Ngày đăng: 16-05-2019

STT

Mã Ngành

Trình độ

Tên ngành

Chương trình đào tạo

1.

7480201

Đại học

 Công nghệ thông tin

 (CN: Thương mại điện tử)

 Công nghệ thông tin

 (CN: Thương mại điện tử)

2.

7510301

Đại học

 Công nghệ kỹ thuật

 điện, điện tử

 Công nghệ kỹ thuật

 điện, điện tử

3.

7510201

Đại học

 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 (CN: Công nghệ kỹ thuật Ô TÔ)

 (CN: Công nghệ chế tạo máy)

 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 (CN:Công nghệ kỹ thuật Ô TÔ)

 (CN: Công nghệ chế tạo máy)

4.

7510102

Đại học 

 Công nghệ kỹ thuật

 công trình xây dựng

 Công nghệ kỹ thuật

 công trình xây dựng

5.

7580205

Đại học 

 Kỹ thuật xây dựng

 công trình giao thông

 Kỹ thuật xây dựng

 công trình giao thông

6.

7540101

Đại học

 Công nghệ thực phẩm

 Công nghệ thực phẩm

7.

7420201

Đại học 

 Công nghệ sinh học 

 Công nghệ sinh học

8.

7620109

Đại học 

 Nông học 

 Nông học

9.

7620112

Đại học

 Bảo vệ thực vật

 Bảo vệ thực vật

10.

7340121

Đại học

 Kinh doanh thương mại

 Kinh doanh thương mại

11.

7810103

Đại học

 Quản trị dịch vụ

 du lịch và lữ hành

 Quản trị dịch vụ

 du lịch và lữ hành

12.

7340101

Đại học

 Quản trị kinh doanh

 Quản trị kinh doanh

13.

7380107

Đại học

 Luật kinh tế

 Luật kinh tế

14.

7340201

Đại học

 Tài chính - Ngân hàng 

 Tài chính - Ngân hàng

15.

7340301

Đại học

 Kế toán

 Kế toán

16.

7220101

Đại học

 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

17.

7760101

Đại học

 Công tác xã hội

 Công tác xã hội

18.

7220201

Đại học

 Ngôn ngữ Anh

 Ngôn ngữ Anh

19.

7310608

Đại học

 Đông phương học

 Đông phương học

20.

7720601

Đại học

 Kỹ thuật xét Nghiệm y học

 Kỹ thuật xét nghiệm y học

21.

7720301

Đại học

 Điều dưỡng

(CN: Hộ sinh)

(CN: Gây mê hồi sức)

 Điều dưỡng

 (CN: Hộ sinh)

 (CN: Gây mê hồi sức)

 (CN: Nha khoa)

Tài liệu: Nội dung hình: Nguồn tin: Phòng Đào Tạo

 

Nguồn: Phòng Đào Tạo

Tin liên quan

  Thông tin Chuẩn đầu ra trường đại học Cửu Long 

Xem tiếp 

Back to Top