Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 20/5/2019 đến 25/5/2019

Ngày đăng: 18-05-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 20/5/2019

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

8h00

Làm việc với Hội cơ học Việt Nam

Phòng

họp

HT 2

Trưởng/Phó: Phòng TC-HC, Phòng KH-TC, Phòng QLKH, Phòng QLĐT, Khoa KT-CN

Thầy Trần Văn Thận

Thứ ba, ngày 21/5/2019

8h00

Họp Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019, tại Cà Mau

Cà Mau

Trưởng phòng KT&ĐBCL;

Q.Trưởng phòng QLĐT.

Cô Lê Thị Lộc Mai

Thứ tư, ngày 22/5/2019

8h00

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Cô Mai, Thầy Toại, Thầy Thủ, Cô Mỹ, Thầy Diễn, Thầy Sơn, Thầy Kiệp, Cô Linh, Thầy Hiếu, Thầy Vũ, Thầy Nhựt Trường.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

8h30

Quay phóng sự tuyển sinh 2019

Phòng

họp

4.05

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Trung tâm Tuyển sinh.

Thầy Lương Minh Cừ

15h00 Họp đoàn công tác tham dự Diễn đàn họp tác Giáo dục Việt Nam - Lào và Triển lãm Giáo dục Đại học Việt Nam tại CHDCND Lào

Phòng

họp

HT3

Theo quyết định thành lập đoàn công tác Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ năm, ngày 23/5/2019

8h00

Hiệu trưởng làm việc với Khoa KT-CN (cũ)

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Khoa KT-CN;

Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa KT-CN

Thầy Lương Minh Cừ

10h00

Hiệu trưởng làm việc với Phòng Công tác chính trị - Sinh viên

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Thầy Sơn, Thầy Vũ, Thầy Trường, Cô Hiền, Thầy Tâm;

Toàn thể cán bộ Phòng CTCT-SV

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Hiệu trưởng làm việc với Phòng TC-HCQT (cũ)

Phòng

họp

4.05

Ban Giám hiệu;

Cô Linh, Thầy Nhựt, Thầy Chạy, Thầy Hiếu.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 24/5/2019

 

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 25/5/2019

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phòng TC-HC

Tin liên quan

  Từ ngày 25/5/2020 đến 30/5/2020 

  Từ ngày 18/5/2020 đến 23/5/2020 

  Từ ngày 11/5/2020 đến 16/5/2020 

  Từ ngày 04/5/2020 đến 09/5/2020 

  Từ ngày 27/4/2020 đến 02/5/2020 

  Từ ngày 30/3/2020 đến 04/4/2020 

  Từ ngày 23/3/2020 đến 28/3/2020 

  Từ ngày 16/3/2020 đến 21/3/2020 

  Từ ngày 09/3/2020 đến 14/3/2020 

  Từ ngày 02/3/2020 đến 07/3/2020 

Xem tiếp 

Back to Top