Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 09/9/2019 đến 14/9/2019

Ngày đăng: 09-09-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 14/9/2019)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 09/9/2019

7h30

Chào cờ

TTHC

Toàn thể cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

9h00

Thảo luận hoàn thiện Dự toán 2019, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế tổ chức hoạt động

Phòng

họp

HT 2

Thầy Hòa, Cô Mỹ, Cô Linh, Thầy Kiệp

Thầy Lê Tôn Đức Hòa

Thứ ba, ngày 10/9/2019

 

 

 

.

 

Thứ tư, ngày 11/9/2019

9h00

Họp nhà giữ xe sinh viên

Phòng

họp

HT 3

Ban Giám hiệu;

Trưởng/phó: Phòng QLTB-TS, Phòng KHTC, Phòng TC-HC; Đoàn TN, Hội SV

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

10h00

Họp phân công quản lý các phòng thí nghiệm, thực hành của Nhà trường.

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Thầy Minh Nhựt, Thầy Danh, Cô Linh, Thầy Hiếu, Thầy Thủ, Thầy Xê, Thầy Anh Dũng, Thầy Thuận, Cô Kim Quyên, Thầy Bình, Thầy Thể, Cô Bảo Thy.

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Họp thông qua kế hoạch mua sắm năm học 2019-2020 (Khoa KT-CN)

Phòng

họp

HT 3

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng KHTC, Phòng QLTB-TS, Khoa KT-CN, Phòng TC-HC, Phòng QLĐT

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

15h00

Họp thông qua kế hoạch mua sắm năm học 2019-2020 (Khoa KHSK)

Phòng

họp

HT 3

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng KHTC, Phòng QLTB-TS, Khoa KHSK, Phòng TC-HC, Phòng QLĐT

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ năm, ngày 12/9/2019

9h00

Họp Thường trực Hội đồng Quản trị

Phòng

họp

HT 2

Thầy Hòa, Thầy Cừ, Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Đức, Cô Mộc Anh; Thầy Thanh.

Thầy Lê Tôn Đức Hòa

13h30

Xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở dành cho CV-GV và SV giai đoạn 2019-2020

Phòng

họp

HT 2

Theo quyết định thành lập hội đồng

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Họp thông qua kế hoạch mua sắm trang thiết bị năm 2019-2020 các đơn vị trực thuộc Trường

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng QLTB-TS, Phòng KH-TC, Phòng TC-HC, TTQLM&TT

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ sáu, ngày 13/9/2019

8h00

Họp bàn công tác in phôi, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ của Trường

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Thầy Toại, Cô Mai, Thầy Hiếu, Cô Mỹ, Thầy Đức, Thầy Thể, Thầy Khôi, Thầy Thủ, Thầy Xê, Thầy Bằng, Thầy Thạch, Cô Huệ.

Thầy Lương Minh Cừ

9h30

Làm việc với Trung tâm KĐCL GD – Đại học Đà Nẵng

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng KT&ĐBCL, Phòng TC-HC, Phòng QLĐT, Phòng KH-TC; Thầy Kiệp.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 14/9/2019

6h00

Hội đồng thi tuyển sinh cao học ngành báo chí năm 2019

(ngày 14/9/2019 và ngày 15/9/2019)

Dãy E

Theo quyết định

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

7h00

Hội đồng đánh giá luận văn ngành QTKD và TCNH

Phòng

họp

HT 2

Theo quyết định thành lập hội đồng

Thầy Lương Minh Cừ

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp chuyên viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

           - Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phòng TCHC

Tin liên quan

  Từ ngày 17/2/2020 đến 22/2/2020 

  Từ ngày 10/2/2020 đến 15/2/2020 

  Từ ngày 03/2/2020 đến 08/2/2020 

  Từ ngày 20/01/2020 đến 25/01/2020 

  Từ ngày 13/01/2020 đến 18/01/2020 

  Từ ngày 06/01/2020 đến 11/01/2020 

  Từ ngày 30/12/2019 đến 04/01/2020 

  Từ ngày 23/12/2019 đến 29/12/2019 

  Từ ngày 16/12/2019 đến 21/12/2019 

  Từ ngày 09/12/2019 đến 14/12/2019 

Xem tiếp 

Back to Top