Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 16/9/2019 đến 21/9/2019

Ngày đăng: 16-09-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 16/9/2019

7h30

Chào cờ

TTHC

Toàn thể cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

Thứ ba, ngày 17/9/2019

 

 

 

.

 

Thứ tư, ngày 18/9/2019

 

 

 

 

 

Thứ năm, ngày 19/9/2019

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 20/9/2019

 

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 21/9/2019

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp chuyên viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: phòng TC-HC

Tin liên quan

  Từ ngày 14/10/2019 đến 19/10/2019 

  Từ ngày 07/10/2019 đến 12/10/2019 

  Từ ngày 30/9/2019 đến 05/10/2019 

  Từ ngày 23/9/2019 đến 28/9/2019 

  Từ ngày 16/9/2019 đến 21/9/2019 

  Từ ngày 02/9/2019 đến 07/9/2019 

  Từ ngày 26/8/2019 đến 31/8/2019 

  Từ ngày 19/8/2019 đến 24/8/2019 

  Từ ngày 12/8/2019 đến 17/8/2019 

  Từ ngày 29/7/2019 đến 04/8/2019 

Xem tiếp 

Back to Top