Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Giới thiệu Khoa Cơ bản

Ngày đăng: 08-06-2011

KHOA CƠ BẢN

NHÂN SỰ:

 

Nguyễn Quốc Huy

Trưởng khoa

 

 

 

TT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

1

 Nguyễn Quốc Huy

 Thạc sĩ

 Trưởng khoa

2

 Đinh Ngọc Thanh

PGS. TS

Phó Trưởng Khoa

3

 Lê Thành Hiếu

Cao học

 Trợ lý 

4

 Phạm Thị Ánh Nguyệt

Cử nhân

 Cán bộ thư viện

5

 Nguyễn Thị Kiều Nguyên

Cử nhân

 Cán bộ thư viện

 

 

               Khoa Cơ bản là một trong những Khoa có hoạt động chuyên môn cao, đầu tư toàn diện, mang ý nghĩa phát triển có tính định hướng và bền vững trong NCKH và giảng dạy.

- Nhiệm vụ:

               Giảng dạy các môn học đại cương cho toàn trường; tham gia nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị cao góp phần đưa trường Đại học Cửu Long phát triển. Ngoài ra, Khoa còn phụ trách quản lý và điều hành Thư viện điện tử của trường.

 

THƯ VIN TRƯNG

- Chức năng:

               Thư viện có chức năng giúp Ban Giám hiệu quản lý, phát triển và khai thác vốn tư liệu văn hóa, khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường.

- Nhiệm vụ:

 1. Thư viện có nhiệm vụ nghiên cứu, thu thập, xử lý và tổ chức cung cấp thông tin, tư liệu khoa học công nghệ trong và ngoài nước phục vụ các lĩnh vực hoạt động của trường.
 2. Tham mưu giúp Ban giám hiệu xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của nhà trường.
 3. Tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản tài liệu có hiệu quả; Thu nhận các ấn phẩm do trường xuất bản: Các luận án tiến sĩ, thạc sĩ, khóa luận, sách, báo, tạp chí, tài liệu hội nghị, hội thảo khoa học, các đề tài nghiên cứu các cấp đã được nghiệm thu.
 4. Xây dựng hệ thống tra cứu tìm thông tin thích hợp, thiết lập mạng lưới tìm kiếm và truy cập thông tin tự động hóa. Xây dựng các cơ sở dữ liệu đặc thù của trường dạng thư mục, toàn văn, biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin thư tịch, thông tin tóm tắt, chuyên đề, chọn lọc phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu, quản lý của nhà trường;
 5. Tạo điều kiện cho toàn thể bạn đọc trong trường khai thác, sử dụng thuận lợi, hiệu quả kho tài liệu của Thư viện và các nguồn tin bên ngoài thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà, hoặc truy cập mạng internet.
 6. Hướng dẫn đọc giả tra cứu tìm kiếm, khai thác sử dụng hiệu quả nguồn thông tin trong Thư viện phù hợp quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ.
 7. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ Thư viện để phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
 8. Liên kết hợp tác với các Thư viện Đại học trong và ngoài nước trong lĩnh vực phối hợp bổ sung và trao đổi tài liệu, chia sẻ nguồn lực thông tin và kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn, khai thác mạng thông tin, mượn liên Thư viện.
 9. Quản lý tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng: bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, tranh thiết bị cơ sở vật chất và tài sản khác của Thư viện.
 10. Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Thư viện với Ban Giám hiệu trường.
 11. Đề xuất mua sách bổ sung cho Thư viện hàng năm.

 

Nguồn: MKU

Tin liên quan

  Giới thiệu Khoa Cơ bản 

Xem tiếp