Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 14/10/2019 đến 19/10/2019

Ngày đăng: 14-10-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019)

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 14/10/2019

7h30

Chào cờ

TTHC

Toàn thể cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

13h00

Họp công tác tuyển sinh

TP.

HCM

Ban Giám hiệu;

Thầy Toại, Cô Mai, Thầy Dương, Thầy Tài, Cô Mỹ, Cô Bích, Cô So.

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Chương trình “Tư vấn du học và làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc”

Hội

trường HT 1

Thầy Đạt;

Trung tâm  HTSV&QHDN, Phòng CTCT-SV;

Đại diện các Khoa;

Sinh viên các Khoa không có giờ học đến tham dự.

Thầy Trần Thanh Tùng

Thứ ba, ngày 15/10/2019

14h00

Họp Đảng ủy Trường Đại học Cửu Long

Phòng

họp

HT 2

Toàn thể thành viên đảng ủy Trường

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Họp Ban tổ chức Hội nghị tổng kết năm học và Hội nghị CB,GV năm học 2018-2019.

Phòng

họp

HT 2

Thầy Cừ, Thầy Đạt, Thầy Dũng;

Thầy Toại, Cô Mai, Thầy Thủ, Thầy Sơn, Thầy Ngọc, Thầy Minh Nhựt, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Hiếu, Thầy Diễn, Cô Minh Hải.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ tư, ngày 16/10/2019

7h00

(Dự

kiến)

Đón khách quốc tế dự lễ khai giảng Khóa 20

Tp.

HCM

Theo kế hoạch;

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

8h00

Chương trình “Tư vấn tìm năng Sacombank năm 2020”

Hội trường

M

Thầy Đạt;

Trung tâm HTSV&QHDN, Khoa KT-TC-NH, Khoa Luật KT, Khoa QTKD;

Sinh viên năm 4: Khoa KT-TC-NH, Khoa Luật KT, Khoa QTKD.

Thầy Trần Thanh Tùng

8h30

Họp khắc phục tồn đọng sau kiểm định CLGD

Hội

trường HT 1

Ban Giám hiệu;

Thầy Thanh;

Trưởng/Phó: Các đơn vị trực thuộc Trường;

Thầy Kiệp;

Ban Thư ký khắc phục tồn đọng sau KĐCLGD;

Thư ký BCĐ khắc phục sau kiểm định

Thầy Nguyễn Cao Đạt

14h00

Trang trí, chuẩn bị Hội trường cho Lễ Khai giảng Khóa 20

Hội trường

M

Theo Quyết định thành lập BTC

Thầy Nguyễn Cao Đạt

16h30

Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khai giảng Khóa 20

ĐH

Cửu

Long

Theo Quyết định thành lập BTC

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 17/10/2019

8h30

Lễ khai giảng Đại học chính quy khóa 20

Hội

trường

M

Hội đồng Quản trị;

Ban Giám hiệu;

Ban Cố vấn;

Trưởng/Phó: Các Khoa, Phòng, Viện, Trung tâm;

Toàn thể Sinh viên khóa 20.

Thầy Lương Minh Cừ

9h00

Đón tiếp Đoàn kiểm tra định kỳ cho nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Tây Nam Bộ

Phòng

họp

HT 2

Thầy Dũng;

Toàn thể thành viên tham gia đề tài.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ sáu, ngày 18/10/2019

14h30

Nghiệm thu CTĐT ngành Điều dưỡng (chuyên ngành Phục hồi chức năng)

Phòng

họp

HT 2

Theo QĐ thành lập HĐ;

Các thành viên tổ XD CTĐT;

Trưởng/Phó: Khoa KHSK, Viện ĐTTX

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 19/10/2019

13h00

Chương trình “Cơ hội và thách thức của phụ nữ thời đại Cách mạng công nghệ 4.0”

Hội

trường HT 1

Thầy Đạt;

Trung tâm HTSV&QHDN;

Nữ: chuyên viên, giảng viên và sinh viên Trường.

Thầy Trần Thanh Tùng

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp chuyên viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phòng TCHC

Tin liên quan

  Từ ngày 11/11/2019 đến 16/11/2019 

  Từ ngày 04/11/2019 đến 09/11/2019 

  Từ ngày 28/10/2019 đến 02/11/2019 

  Từ ngày 21/10/2019 đến 26/10/2019 

  Từ ngày 14/10/2019 đến 19/10/2019 

  Từ ngày 07/10/2019 đến 12/10/2019 

  Từ ngày 30/9/2019 đến 05/10/2019 

  Từ ngày 23/9/2019 đến 28/9/2019 

  Từ ngày 16/9/2019 đến 21/9/2019 

  Từ ngày 02/9/2019 đến 07/9/2019 

Xem tiếp 

Back to Top