Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 02/12/2019 đến 07/12/2019

Ngày đăng: 02-12-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019)

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 02/12/2019

7h30

Chào cờ

TTHC

Toàn thể chuyên viên, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Trương Công Sơn

Thứ ba, ngày 03/12/2019

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 04/12/2019

8h00

Họp Đảng ủy Trường Đại học Cửu Long

Phòng

4.05

Toàn thể thành viên Đảng ủy Trường

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 05/12/2019

8h00

Họp bàn kế hoạch tổ chức Hội thi Olympic cơ học toàn quốc năm 2020.

Phòng

họp

HT 3

Ban Giám hiệu;

Thầy Đức Trung, Thầy Thi, Thầy Phan Thanh Tùng

Thầy Nguyễn Cao Đạt

8h30

Làm việc với công ty LOSOCE Technologies AG, Thụy Sĩ

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Thầy Thanh;

Trưởng/Phó: Viện HT&ĐTQT, Phòng TC-HC, Phòng KH-TC, Phòng QLTB-TS, Khoa NN-TS, Công ty Nông trang Island

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019

Phòng

họp

HT 2

Thầy Cừ, Thầy Đạt, Thầy Dũng;

Thầy Ngọc, Thầy Phan, Thầy Bằng, Thầy Khôi, Cô Lộc Mai, Cô Thanh Trúc, Thầy Mã Đức.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 06/12/2019

8h30

Làm việc với công ty LOSOCE Technologies AG, Thụy Sĩ

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Thầy Thanh;

Trưởng/Phó: Viện HT&ĐTQT, Phòng QLTB-TS, Khoa NN-TS.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 07/12/2019

7h00

Thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019

Dãy E

Theo quyết định

Thầy Lương Minh Cừ

10h00

Lễ khai giảng cao học báo chí đợt 2 năm 2019

Hội trường HT 1

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Các Khoa, Phòng, Viện, Trung tâm trực thuộc Trường;

Các đơn vị cử 2 CV,GV tham dự.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

               

 

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp chuyên viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phong TC - HC

Tin liên quan

  Từ ngày 02/12/2019 đến 07/12/2019 

  Từ ngày 25/11/2019 đến 30/11/2019 

  Từ ngày 18/11/2019 đến 23/11/2019 

  Từ ngày 11/11/2019 đến 16/11/2019 

  Từ ngày 04/11/2019 đến 09/11/2019 

  Từ ngày 28/10/2019 đến 02/11/2019 

  Từ ngày 21/10/2019 đến 26/10/2019 

  Từ ngày 14/10/2019 đến 19/10/2019 

  Từ ngày 07/10/2019 đến 12/10/2019 

  Từ ngày 30/9/2019 đến 05/10/2019 

Xem tiếp 

Back to Top