Đại Học Cửu Long

Contact | Site Map | Language:Search:

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cửu Long họp phiên họp thứ nhất (Nhiệm kỳ 2018 – 2023)

Date post: 16-11-2019

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cửu Long

họp phiên họp thứ nhất (Nhiệm kỳ 2018 – 2023)

 

 

Chiều ngày 15/11/2019, Tại phòng HT2, Hội đồng Khoa học và Đào tạo (HĐKH&ĐT) Trường Đại học Cửu Long họp phiên họp thứ nhất (Nhiệm kỳ 2018 – 2023).

            Tham dự phiên họp đầu tiên có Ths. Lê Tôn Đức Hòa – Chủ tịch HĐQT Nhà trường, Ủy viên HĐKH&ĐT;  PGS.TS. Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng Nhà trường, Ủy viên HĐKH&ĐT, quý thầy, cô là ủy viên HĐKH&ĐT tham dự.

 

            Tại phiên họp thứ nhất, TS. Nguyễn Kim Quyên - Ủy viên HĐKH&ĐT, thông qua Quyết định thành lập Hội đồng và danh sách ủy viên. Hội đồng tiến hành bầu Chủ tịch bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả: PGS.TS. Lương Minh Cừ đắc cử với 100% phiếu đồng ý. Hội đồng cũng biểu quyết bầu TS. Nguyễn Kim Quyên – Phó trưởng Khoa Nông nghiệp – Thủy Sản làm Thư ký HĐKH&ĐT.

TS. Nguyễn Kim Quyên - Ủy viên HĐKH&ĐT, thông qua Quyết định thành lập Hội đồng

Phát biểu tại phiên họp đầu tiên, PGS.TS. Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch HĐKH&ĐT đã nhấn mạnh: Trong thời gian qua, HĐKH&ĐT đã giúp cho Trường hoàn thành nhiệm vụ chiến lược đó là chuyển đổi từ loại hình Dân lập sang loại hình Tư thục, đánh dấu bước ngoặc to lớn cho Nhà trường; Xây dựng, thực thi các kế hoạch hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục cho đoàn đánh giá ngoài; Hỗ trợ Nhà trường xây dựng chương trình đào tạo mới bắt đầu từ Khóa 19 hệ đại học chính quy; Hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ được nâng lên, việc nghiên cứu, sáng tạo đạt hiệu quả cao đáng được ghi nhận.

PGS.TS. Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch HĐKH&ĐT Phát biểu

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cửu Long được thành lập theo Quyết định số 698/QĐ – ĐHCL ngày 05/11/2019 gồm 23 ủy viên. Hội đồng Khoa học và Đào tạo trực thuộc Trường có vai trò, chức năng, nhiệm vụ và nội dung hoạt động theo Quy chế tổ chức hoạt động của Nhà trường và các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

 Chụp ảnh lưu niệm

PGS.TS. Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng Đại học Cửu Long và Ths. Lê Tôn Đức Hòa – Chủ tịch HĐQT Nhà trường trao hoa lưu niệm

 

       

 

 

 

Nguồn: Tin:ảnh: Trần Hiếu; Lê Hậu

Back to Top