Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 16/12/2019 đến 21/12/2019

Ngày đăng: 12-12-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 21/12/2019)

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 16/12/2019

7h30

Chào cờ

TTHC

Toàn thể chuyên viên, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Trương Công Sơn

Thứ ba, ngày 17/12/2019

9h00

Làm việc với Viện Training Visison, Singapore

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Thầy Thanh;

Viện HT&ĐTQT

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ tư, ngày 18/12/2019

8h00

Họp công bố quyết định sáp nhập; điều chuyển nhân sự của các đơn vị.

Hội

trường HT 1

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: các Khoa, Phòng, Trung tâm, Viện trực thuộc Trường;

Chuyên viên Phòng CTCT-SV, TT TS, Phòng QLTB-TS, TTQLM&TT

Thầy Lương Minh Cừ

9h30

Họp chuẩn bị công tác sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: Phòng TC-HC, Phòng KH-TC, Phòng QLTB-TS, Phòng QLĐT, Phòng KT&ĐBCL, Phòng CTCT-SV.

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Làm việc với các đối tác: công ty Nông trang Island, Cô Linh Phương

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Chánh vp HĐQT;

Trưởng/Phó: Phòng TC-HC, Phòng QLTB-TS, Phòng KH-TC.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 19/12/2019

9h00

Hội ý Chủ tịch HĐQT và Ban Giám hiệu

Phòng

họp

HT 2

Chủ tịch HĐQT;

Ban Giám hiệu.

Thầy Lê Tôn Đức Hòa

10h00

Họp ban chỉ đạo xét tái ký Hợp đồng lao động

Phòng

họp

HT 2

Thầy Hòa, Thầy Cừ, Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh.

Thầy Lê Tôn Đức Hòa

14h00

Họp Hội đồng Lao động – tiền lương

Phòng

họp

HT 2

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng: các Khoa, Phòng, Viện, Trung tâm trực thuộc Trường

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 20/12/2019

 

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 21/12/2019

 

 

 

 

 

               

 

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp chuyên viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phong TC - HC

Tin liên quan

  Từ ngày 06/7/2020 đến 11/7/2020 

  Từ ngày 29/6/2020 đến 04/7/2020 

  Từ ngày 22/6/2020 đến 27/6/2020 

  Từ ngày 15/6/2020 đến 20/6/2020 

  Từ ngày 08/6/2020 đến 13/6/2020 

  Từ ngày 01/6/2020 đến 06/6/2020 

  Từ ngày 25/5/2020 đến 30/5/2020 

  Từ ngày 18/5/2020 đến 23/5/2020 

  Từ ngày 11/5/2020 đến 16/5/2020 

  Từ ngày 04/5/2020 đến 09/5/2020 

Xem tiếp 

Back to Top