Đại Học Cửu Long

Contact | Site Map | Language:Search:

Từ ngày 30/12/2019 đến 04/01/2020

Date post: 30-12-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 04/01/2020)

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 30/12/2019

7h30

Chào cờ

TTHC

Toàn thể chuyên viên, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Trương Công Sơn

Thứ ba, ngày 31/12/2019

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 01/01/2020

Nghỉ Tết Dương lịch 2020

  • Trực Tết Dương lịch: Thầy Trương Công Sơn và Cô Lương Thị Ngọc Linh;
  • Đội bảo vệ 007 tăng cường công tác bảo vệ Trường.

Thứ năm, ngày 02/01/2020

14h00

Hội đồng Lao động – tiền lương làm việc với Cô Trần Thanh Thy

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Cô Trần Thanh Thy.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ sáu, ngày 03/01/2020

14h00

Họp xét tốt nghiệp ngành Kế toán khóa 3 – hệ VLVH

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Thầy Toại, Cô Mai, Thầy Thủ, Thầy Hoàng Trung, Cô Huệ, Cô Vân.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 04/01/2020

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp chuyên viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phong TC - HC

Back to Top