Đại Học Cửu Long

Contact | Site Map | Language:Search:

Từ ngày 20/01/2020 đến 25/01/2020

Date post: 21-01-2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 25/01/2020)

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 20/01/2020

7h30

Chào cờ

TTHC

Toàn thể chuyên viên, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Trương Công Sơn

Thứ ba, ngày 21/01/2020

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 22/01/2020

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

XUÂN CANH TÝ NĂM 2020

Thứ năm, ngày 23/01/2020

Thứ sáu, ngày 24/01/2020

Thứ bảy, ngày 25/01/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phòng TC-HC

Back to Top