Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 24/2/2020 đến 29/2/2020

Ngày đăng: 24-02-2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 24/2/2020 đến ngày 29/2/2020)

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 24/02/2020

7h30

Chào cờ

TTHC

Toàn thể chuyên viên, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Trương Công Sơn

Thứ ba, ngày 25/2/2020

 

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 26/02/2020

9h00

Làm việc với Trung tâm Đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài

Phòng

họp

HT 2

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: TT Đào tạo tiếng Việt cho người NN; Ban QLKTX, Viện HT&ĐTQT;

Đoàn TN, Hội SV.

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ năm, ngày 27/02/2020

9h00

Họp Đảng ủy Trường Đại học Cửu Long

Phòng

họp

HT 2

Toàn thể thành viên Đảng ủy Trường

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ sáu, ngày 28/02/2020

7h00

Hội đồng thông qua đề cương luận văn ngành QTKD khóa 6B và ngành TCNH khóa 4B

Phòng

họp

HT 2

Theo quyết định thành lập HĐ

Thầy Lương Minh Cừ

13h30

Hội đồng đánh giá luận văn lần 2 ngành QTKD khóa 5B

Phòng

họp

HT 2

Theo quyết định thành lập HĐ

Thầy Lương Minh Cừ

14h30

Thẩm định giáo trình “Anh văn chuyên ngành Công nghệ thực phẩm 1,2”. Chủ biên: TS. Vương Bảo Thy

Phòng

họp

HT 2

Theo quyết định thành lập HĐ

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ bảy, ngày 29/2/2020

9h00

Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ ngành QTKD, TCNH, KTXDCTDD&CN, VHVN

Hội

trường M

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: các đơn vị trực  thuộc Trường;

Mỗi đơn vị cử 02 chuyên viên, giảng viên tham dự

Thầy Lương Minh Cừ

               

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp chuyên viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh

 

Nguồn: Phong TC - HC ( Đăng tin :Trần Hiếu )

Tin liên quan

  Từ ngày 06/7/2020 đến 11/7/2020 

  Từ ngày 29/6/2020 đến 04/7/2020 

  Từ ngày 22/6/2020 đến 27/6/2020 

  Từ ngày 15/6/2020 đến 20/6/2020 

  Từ ngày 08/6/2020 đến 13/6/2020 

  Từ ngày 01/6/2020 đến 06/6/2020 

  Từ ngày 25/5/2020 đến 30/5/2020 

  Từ ngày 18/5/2020 đến 23/5/2020 

  Từ ngày 11/5/2020 đến 16/5/2020 

  Từ ngày 04/5/2020 đến 09/5/2020 

Xem tiếp 

Back to Top