Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra đào tạo trình độ thạc sĩ Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm

Ngày đăng: 08-05-2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành chuẩn đầu ra đào tạo trình độ thạc sĩ  Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm

 

Xem chi tiết

 

Nguồn: Khoa Sau Đại học

Tin liên quan

  Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra đào tạo trình độ thạc sĩ Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm 

  Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ đại học Cửu Long 

Xem tiếp 

Back to Top