Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trung tâm liên kết Đào tạo Quốc tế - Đại học Cửu Long

Ngày đăng: 18-06-2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

----oOo----

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP

TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CỬU LONG

 

(CENTER FOR INTERNATIONAL TRAINING  – MEKONG UNIVERSITY (CIT-MKU)

 

Đệ trình lên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

PHẦN I

BỐI CẢNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CỬU LONG

 

 

          Trường Đại học Cửu Long (ĐHCL) là trường đại học dân lập đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, được thành lập từ năm 2000 do một nhóm các nhà giáo dục có tâm huyết và cùng chung chí hướng. Sau hơn 11 năm hình thành và phát triển, Đại học Cửu Long đã có được những thành tựu đáng kể.

          Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập và phát triển tại Việt Nam hiện nay, việc đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế cho đất nước trong mọi lĩnh vực đóng một vai trò hết sức quan trọng. Đó là chìa khóa để đẩy nhanh quá trình tiếp cận và hội nhập với nền kinh tế thế giới.

          Theo Điều 9 Luật Giáo dục năm 2005: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Phát triển giáo dục phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học, công nghệ, củng cố quốc phòng, an ninh… mở rộng quy mô trên cơ sở bảo đảm chất lượng và hiệu quả; kết hợp giữa đào tạo và sử dụng”. Việc thành lập Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế theo đề án này là để hướng tới mục đích thực thi các mục tiêu phát triển giáo dục của Việt Nam.

          Với tầm nhìn này, hội nhập quốc tế trong đào tạo trở thành một yêu cầu cấp bách và là định hướng hoạt động trọng tâm của trường. Trong suốt hơn 11 năm thành lập vừa qua, ĐHCL đã liên tục thúc đẩy và tăng cường mức độ hội nhập trong đào tạo và nghiên cứu, bằng các buổi làm việc, các chương trình hợp tác với các trường đại học trên thế giới. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động do thiếu nguồn nhân lực nên nhìn chung chưa đạt được những thành tích đáng kể. Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế - Đại học Cửu Long ra đời để thực hiện tiếp sứ mạng còn dang dở này, đẩy mạnh hoạt động đào tạo và hội nhập quốc tế: liên kết đào tạo với các trường đại học chất lượng trên thế giới, nhằm từng bước xây dựng và thực hiện chương trình liên kết đào tạo đẳng cấp quốc tế, đáp ứng như cầu đa dạng của xã hội. Ngoài ra, thông qua việc liên kết đào tạo, trường ĐHCL sẽ có cơ hội để cải tiến tài liệu tham khảo, giáo trình, góp phần cập nhật nội dung chương trình hiện có, thông qua đó giúp giảng viên, sinh viên tiếp cận và cập nhật những kiến thức mới nhất của thế giới, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

          Để có thể thúc đẩy hoạt động đào tạo và hội nhập quốc tế, ĐHCL cần có một đơn vị làm đầu mối có khả năng chuyên môn cao, quản lý sáng tạo hiệu quả để thực hiện việc này. Sáng kiến thành lập Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế - Đại học Cửu Long là một ý tưởng đầy táo bạo nhưng rất thực tế trong bối cảnh nền giáo dục hiện đại. Đây là một cơ hội để nhà trường vừa thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế, vừa thực hiện chiến lược phát triển của nhà trường.

          Đề án thành lập Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế - Đại học Cửu Long được xây dựng nhằm gắn kết nhu cầu phát triển hội nhập của nhà trường với nền giáo dục thế giới, định hướng chiến lược phát triển và hội nhập của nhà trường.

 

PHẦN II

THÔNG TIN CHUNG VỀ TRUNG TÂM

 

Tên tiếng Việt:           Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế - Đại học Cửu Long

Tên tiếng Anh:           Center for International Training – Mekong University

Tên viết tắt:                CIT - MKU

Nhiệm vụ của Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế - Đại học Cửu Long

 • Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế - Đại học Cửu Long cam kết đào tạo các nhà quản lý và lãnh đạo chuyên nghiệp có trách nhiệm và trình độ đẳng cấp quốc tế thông qua cácchương trình đào tạo dài hạn, trung hạn và ngắn hạn được thừa nhận trong khu vực và trên thế giới.
 • Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế - Đại học Cửu Long tổ chức và triển khai các hoạt động hợp tác đào tạo quốc tế, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.
 • Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế - Đại học Cửu Long cung cấp dịch vụ tư vấn du học, mở các lớp ngoại ngữ chuyên ngành phục vụ việc du học và tu nghiệp ở nước ngoài.
 • Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế - Đại học Cửu Long tổ chức các khóa huấn luyện ngắn hạn về quản lý và công nghệ do giảng viên quốc tế và giảng viên Việt Nam giảng dạy theo chương trình quốc tế.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế - Đại học Cửu Long sẽ:

 • Hợp tác với các trường đại học trong khu vực và trên thế giới để cung cấp các chương trình đào tạo dài hạn, trung hạn và ngắn hạn về quản lý và công nghệ đạt chuẩn mực quốc tế.
 • Tạo dựng một môi trường làm việc coi trọng sự sáng tạo và chuyên nghiệp.

Tầm nhìn 2020:

          Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế - Đại học Cửu Long sẽ trở thành một trung tâm đào tạo quốc tế có chất lượng hàng đầu trong khu vực ĐBSCL về quản lý và công nghệ.

Các giá trị cốt lõi của Trung tâm

 • Hội nhập (Luôn vươn tới đẳng cấp quốc tế)
 • Liêm chính (Minh bạch, trung thực, tôn trọng)
 • Chủ động (Sáng tạo, chịu trách nhiệm)

 

PHẦN III

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

          Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế - Đại học Cửu Long là đơn vị trực thuộc trường Đại học Cửu Long, tương tự các trung tâm khác của trường như: Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Tin học Ứng dụng. Trong quá trình hoạt động, Trung tâm chấp hành mọi quy định, quy chế của trường Đại học Cửu Long và của nhà nước. Trung tâm có nghĩa vụ báo cáo với Hiệu trưởng trường Đại học Cửu Long về các hoạt động đào tạo và tài chính…

 

Chức năng nhiệm vụ

 

          Trung tâm khai thác các mối quan hệ hợp tác quốc tế với các đối tác ở nước ngoài để thực hiện các dự án đào tạo dài hạn, trung hạn và ngắn hạn chất lượng cao.

 • Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế - Đại học Cửu Long phối hợp với các trường đại học uy tín và tầm cỡ trên thế giới có kiểm định để tổ chức các chương trình đào tạo quốc tế dài hạn cho bậc Cao đẳng, Cử nhân và Thạc sĩ, trước mắt tập trung đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh và Công nghệ Thông tin, đồng thời thực hiện nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.
 • Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế - Đại học Cửu Long phối hợp với một số trường ở nước ngoài và tổ chức quốc tế có điều kiện để liên kết đào tạo ngắn hạn các chương trình Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin và Kỹ thuật công nghệ.
 • Ngoài ra, Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế - Đại học Cửu Long còn thực hiện dịch vụ tư vấn du học, mở các khóa ngoại ngữ chuyên ngành phục vụ học viên theo học các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế hoặc để du học và tu nghiệp ở nước ngoài.
 • Kế thừa các quan hệ quốc tế đã có của trường ĐHCL, Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế Đại học Cửu Long sẽ ký thỏa thuận hợp tác với các trường đại học có uy tín ở Mỹ, Canada, Úc và New Zealand theo phương thức đào tạo 2+2, 3+1, hoặc toàn thời gian tại Việt Nam. Đây là các trường đại học được kiểm định về chất lượng đào tạo; bằng cấp có giá trị toàn cầu. Các sinh viên theo học phương thức đào tạo 2+2, 3+1 ở CIT-MKU học được 2 hoặc 3 năm đầu tiên nếu có điều kiện về tài chính và thỏa mãn yêu cầu tiếng Anh thì có thể chuyển tiếp sang các trường đại học đối tác để hoàn thành 2 hoặc 1 năm còn lại. Mô hình 2+2, 3+1 này sẽ giúp sinh viên tiết kiệm một phần học phí đáng kể do thời gian học ở nước ngoài đã được rút ngắn. Riêng chương trình liên kết đào tạo toàn thời gian 4 năm ở CIT-MKU (mô hình du học tại chỗ) sẽ giúp sinh viên giảm tối đa chi phí học tập và còn tạo điều kiện để giảng viên trường Đại học Cửu Long tham gia giảng dạy với giảng viên nước ngoài theo chương trình và giáo trình quốc tế, qua đó cải tiến phương pháp giảng dạy và năng cao chất lượng giảng dạy.  

 

Cơ cấu tổ chức

 

          Trung tâm gồm có một Giám đốc, một Phó Giám đốc. Lúc ban đầu, để bộ máy quản lý gọn nhẹ, việc quản lý đào tạo, tuyển sinh, tư vấn du học sẽ do chuyên viên Phòng QLKH - SĐH - HTQT kiêm nhiệm theo thỏa thuận với Trung tâm.

          Giám đốc Trung tâm phụ trách chung các hoạt động của Trung tâm và  trực tiếp điều hành các chương trình hợp tác đào tạo về công nghệ của Trung tâm. Phó Giám đốc giúp Giám đốc điều hành công việc chung và trực tiếp điều hành các chương trình hợp tác đào tạo về kinh tế, quản trị kinh doanh, dịch vụ tư vấn du học các khóa ngoại ngữ chuyên ngành. Các chuyên viên của phòng QLKH - SĐH - HTQT thực hiện các công việc quản lý thường xuyên của Trung tâm. Tùy quy mô phát triển của Trung tâm, có thể tuyển thêm 01 cán bộ phụ trách kế toán kiêm văn thư.

          Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế hạch toán tài chánh độc lập và tuân thủ theo quy chế hạch toán do trường Đại học Cửu Long ban hành.

          Trung tâm đóng góp cho trường 20% doanh thu và tự trang trải các chi phí để hoạt động trong 80% doanh thu còn lại, bao gồm chi phí quản lý, giảng dạy, chi phí thuê  các phòng học, các phòng máy, các phương tiện khác của trường khi Trung tâm sử dụng.

          Nhân sự  của Trung tâm như sau:

 • Giám đốc: 
 • Phó Giám đốc: TS. Phan Văn Sâm.
 • Chuyên viên: PGS. TS. Trần Lộc Hùng, và CN Lê Hoàng Giang.

PHẦN IV

CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

          Trước mắt, Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế được trường cho thuê sử dụng cơ sở vật chất hiện có như: phòng học, phòng máy, văn phòng giao dịch, và các phương tiện khác. Nơi giao dịch ban đầu của Trung tâm là Phòng QLKH - SĐH - HTQT. Trong giai đoạn đầu, Trung tâm xin trường tạm ứng kinh phí trong việc quảng cáo, in tờ rơi và bảng hiệu và sẽ thanh toán lại với trường khi có doanh thu.

          Đề án này được Ban Giám đốc Trung tâm hiệu chỉnh lại từ Đề án gốc đã đệ trình trước đây sau khi có chủ trương cho phép thành lập Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế của Hội đồng Quản trị và quyết định bổ nhiệm Ban Giám đôc Trung tâm của Q. Hiệu  trưởng Đại học Cửu Long.

 

Vĩnh Long ngày 23 tháng 6 năm 2011

BAN HIỆU CHỈNH ĐỀ ÁN

 

 

Tin liên quan

  Hợp tác Đào tạo Quốc tế 

Xem tiếp 

Back to Top