Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Giới thiệu Bộ môn Lý luận chính trị

Ngày đăng: 23-06-2011

 BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TR

NHÂN SỰ:

STT Họ và Tên Học hàm Chức vụ
1  Trần Danh Lợi Tiến sĩ Trưởng Bộ môn
2  Lê Thị Hồng Hà Thạc sĩ Giảng viên
3  Nguyễn Minh Nhật Thạc sĩ Cán bộ

Chức năng:

            Bộ môn Lý luận chính trị là một đơn vị chuyên môn trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng phối hợp với các Khoa tổ chức giảng dạy và học tập các môn Khoa học Chính trị Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn trường.

Nhiệm vụ:

  1. Phân công, bố trí giờ giảng, quản lý khối lượng công tác của giảng viên cơ hữu theo đúng quy chế của trường.
  2. Thực hiện liên hệ mời giảng, theo kế hoạch và Thời khóa biểu của Phòng Đào tạo. Tổ chức ký Hợp đồng giảng dạy, lập biểu thanh toán, thanh lý  Hợp đồng giảng dạy  trình Hiệu trưởng phê duyệt đúng theo quy trình.
  3. Thường xuyên theo dõi chất lượng giảng dạy và tình hình học tập của sinh viên. Phối hợp cùng các đơn vị trong trường giải quyết các vướng mắc như thay đổi giờ giảng, dạy bù, thay giảng viên và những kiến nghị của sinh viên.
  4. Thống nhất đề cương, lịch trình giảng dạy, tổ chức ra đề thi, chấm thi, trả bài thi theo kế hoạch của trường.
  5. Phối hợp với Phòng Quản lý công tác sinh viên làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, truyền bá chủ nghĩa Mac – Lênin, đường lối, chính sách của Đảng đối với CB-GV-NV và SV-HS toàn trường.

 

Nguồn: MKU

Tin liên quan

  Giới thiệu Bộ môn Lý luận chính trị 

Xem tiếp 

Back to Top