Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:



Tìm kiếm:

Báo cáo công tác Đoàn & phong trào thanh niên trường Đại học Cửu Long 2009 - 2010

Ngày đăng: 29-06-2011

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

Số: 05/BC-ĐTN

 

 

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 10 năm 2010

 

 

BÁO CÁO

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Trường Đại học Cửu Long năm 2009 – 2010

 

          Căn cứ vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học của Ban Chấp hành đoàn trường năm học 2009 – 2010;

         Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm học 2009 – 2010 của Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Cửu Long trong năm 2009 - 2010, Đoàn trường đã chỉ đạo và cùng các Liên chi đoàn Khoa, Hội Sinh viên thực hiện đạt được một số kết quả như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ CƠ BẢN NĂM 2009 - 2010

I. Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa:

1.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”.

          - Kết quả tổ chức quán triệt chuyên đề năm 2010 là “Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta  thật sự  trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là  văn minh”. Số lần tổ chức 14 lần, Hình thức tổ chức: Hội nghị quán triệt, phát thanh thu hút 7.000 lượt ĐVTN tham dự.

          - Số thanh niên được trao danh hiệu “Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác” là 123 ĐVTN, 7 Liên chi đoàn Khoa và Hội Sinh viên viết Nhật ký làm theo lời Bác.

          - Kết quả tổ chức đăng ký đảm nhiệm thực hiện những công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác, viết Nhật ký làm theo lời Bác: Số lần tổ chức phát động 50, Hình thức tổ chức là: làm sân bóng đá, vườn hoa, sân cỏ, vét ao, tạo cảnh quan xung quanh trường, 5.000 lượt ĐVTN tham dự, Tổng giá trị công trình thực hiện là 50.000.000đ.

2. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn:

          - Kết quả thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, các chương trình hành động của Tỉnh ủy Vĩnh Long, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đặc biệt việc thực hiện Nghị quyết số 25 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước” cho ĐVTN. Số lần tổ chức là 14 lần, hình thức tổ chức là Hội nghị quán triệt, 7.000 lượt ĐVTN tham dự.

          - Kết quả thực hiện công tác giáo dục truyền thống cho ĐVTN như: tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, tuyên truyền ý nghĩa lịch sử 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, sinh hoạt chuyên đề “Ngày hội non sông", thường xuyên thăm viếng, thắp hương các đền thờ, nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân, Số lần tổ chức là 60, Hình thức tổ chức: Hội nghị quán triệt, phát thanh tuyên truyền thu hút 2.400 lượt ĐVTN tham dự.

          - Kết quả thực hiện công tác giáo dục pháp luật và ý thức công dân cho ĐVTN, vận động ĐVTN gương mẫu chấp hành luật pháp, tuân thủ nội qui quy chế của tổ chức và đơn vị. Số lần tổ chức 14,  hình thức tổ chức: Hội nghị quán triệt, phát thanh tuyên truyền thu 7.000 lượt ĐVTN tham dự.

          - Đoàn trường tập trung triển khai thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, “Sinh viên 5 tốt”, cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh” Số lần tổ chức phát động 20 lần. Hình thức tổ chức: Hội nghị quán triệt, phát thanh tuyên truyền, có 7.000 lượt ĐVTN tham dự. Tổng số Đoàn viên, sinh viên đăng ký thực hiện: 100%. Tổng số Đoàn viên, sinh viên đạt danh hiệu trong năm học 2009 – 2010 (ngày 15/11 có kết quả).

3. Phát huy mọi nguồn lực trong giáo dục thanh niên:

          Kết quả thực hiện vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho công tác Đoàn như: suất học bổng cho sinh viên nghèo học giỏi, vay vốn HSSV, kinh phí phục vụ các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, tổ chức sân chơi cho thiếu nhi, Số lần tổ chức vận động 5 lần. Tổng số tiền vận động được là 50.000.000đ. Số Đoàn viên, sinh viên được hỗ trợ tiền là 49, được hỗ trợ tập sách là 100.

II. Đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp:

1. Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp:

          - Đoàn trường tổ chức tốt các hoạt động như: Tiếp sức đến trường, nắm bắt thông tin thị trường lao động và nhu cầu nghề nghiệp cho ĐVTN chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Số lần tổ chức 60 lần. Hình thức tổ chức: Hội nghị, trao học bổng, tiếp sức mùa tuyển sinh, có 600 lượt ĐVTN tham dự.

2. Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hoá tinh thần:

          - Các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT đáp ứng được nhu cầu, sở thích của ĐVTN. Số lần tổ chức 60. Hình thức tổ chức: Tổ chức các giải bóng đá, văn nghệ, giải bóng truyền. Có 4 đội tuyển thể thao đang hoạt động tại đơn vị với số thành viên tham gia là 150.

          - Kết quả củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng (TCM): có tham gia tập luyện thường xuyên, có 20 đội đang hoạt động với số thành viên tham gia là 200.

          - Kết quả hoạt động đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, hướng dẫn xây dựng lối sống lành mạnh, văn hóa trong ĐVTN: Số lần tổ chức là 14. Hình thức tổ chức: Hội nghị quán triệt, phát thanh tuyên truyền, có 7.000 lượt ĐVTN tham dự.

3. Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội:

          Công tác tăng cường tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đổi mới hơn nữa nội dung và hình thức sinh hoạt Chi đoàn và các hoạt động tập thể do Đoàn tổ chức. Tổ chức chương trình Ngày hội “Thanh niên khỏe” được 10 lần. Hình thức tổ chức: Tham gia các lớp tập huấn, họp giao ban, có 1.000 lượt ĐVTN tham dự.

4. Đồng hành với thanh niên trong việc quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ Đoàn, Đoàn viên, thanh niên:

          Thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn như: chăm lo học hành vui chơi cho con em cán bộ Đoàn, xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình cán bộ Đoàn khó khăn về nhà ở, hỗ trợ ngày giờ công lao động, thăm viếng chăm sóc sức khỏe hoặc lúc gia đình cán bộ Đoàn có hữu sự. Số lần tổ chức 2 lần. Hình thức tổ chức là trao học bổng với tổng số tiền hỗ trợ là 25.000.000đ

III. Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc:

1. Xung kích lao động sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội:

          - Thực hiện tốt phong trào “Học tập và rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, đi đầu trong đề xuất ý tưởng, sáng kiến về đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập. Tổ chức tuyên dương sinh viên ưu tú trong cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”. Số lần tổ chức 1 lần. Hình thức tổ chức: Hội nghị xét SV tiêu biểu, có 100 lượt ĐVTN tham dự.

2. Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng:

          - Phong trào “Thanh niên tình nguyện” với các đội hình tình nguyện theo chuyên ngành, chuyên môn mà địa phương có nhu cầu, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của xã hội trong các hoạt động “Tháng Thanh niên”. Số đội tình nguyện là 7. Hình thức tổ chức: Sinh hoạt, ôn tập hè, phát triển kinh tế - xã hội, tuyên truyền pháp luật. Tổng số ĐVTN tham gia phong trào tình nguyện là 300. Tổng số tiền thực hiện đợt hoạt động tình nguyện năm 2010 là 80.000.000đ

          - Kết quả vận động ĐVTN tham gia hiến máu nhân đạo năm 2010: Số lần tổ chức là 3 lần, Số ĐVTN đăng ký tham gia là 1.000. Số đơn vị máu thu được là 500.

3. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội:

          - Tổ chức phát động và nâng cao vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc tham gia phong trào quần chúng, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cử ĐVTN tham gia vào các đội tự vệ của cơ quan, đội PCCC, thường xuyên trực bảo vệ cơ quan đơn vị vào các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng. Thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông”. Tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện tốt phong trào “Bảo vệ dòng sông quê hương” trong ĐVTN. Số lần tổ chức hoạt động là 14, có 7.000 lượt ĐVTN tham gia. Số đội tự vệ cơ quan và các đội hình hoạt động khác là 2 với tổng số thành viên đội là 26.

          - Thực hiện tốt cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, động viên tinh thần của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo Việt Nam. Số lần tổ chức là 1. Hình thức tổ chức là viết thư, có 1.000 lượt ĐVTN tham dự.

          - Tổ chức giao lưu, kết nghĩa với 2 đơn vị bạn trong và ngoài tỉnh.

4. Xung kích thực hiện cải cách hành chính:

          - Tích cực thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong ĐVTN, xây dựng mô hình “Công sở văn minh”, trong đó, ĐVTN làm nồng cốt. Số lần tổ chức14. Hình thức tổ chức: Họp Chi đoàn, phát thanh tuyên truyền, có 7.000 lượt ĐVTN đăng ký tham gia.

5. Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế:

          Thực hiện công tác giáo dục cho ĐVTN về những chủ trương của Đảng và nhà nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới thông qua hệ thống thông tin báo chí của Đoàn. Công tác nắm bắt tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng của ĐVTN, đồng thời tham mưu với Đảng, Ban giám hiệu trong việc sử dụng và phát huy tài năng của lực lượng trẻ trên các lĩnh vực được chú ý thực hiện. Số lần tổ chức72. Hình thức tổ chức: phát thanh tuyên truyền, có 7.000 lượt ĐVTN tham dự.

IV. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi:

          Kết quả thực hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”: Kết hợp với Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi, đặc biệt là các đợt hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết trung thu. Số lần tổ chức là 7. Hình thức tổ chức: Sinh họat tập thể, trò chơi dân gian, có 140 lượt ĐVTN tham dự, tổng số tiền hỗ trợ hoạt động 8.000.000đ.

V. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh – Tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân:

1. Nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn và Đoàn viên:

          Thực hiện nghiêm túc chương trình “Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới” theo 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động do Trung ương Đoàn phát động. Công tác đánh giá, quản lý Đoàn viên, chấn chỉnh hệ thống quản lý sổ sách, hồ sơ quản lý Đoàn viên, Sổ tay Đoàn viên được thực hiện tốt.

          - Tổng số thanh niên, HSSV của đơn vị hiện nay là 7.000. Tổng số Đoàn viên hiện nay là 5133 (Trong đó số đoàn viên ra trường là 1314, trưởng thành Đoàn là 20, phát triển mới là 82).

          - Tổng số Đoàn viên người dân tộc là 70, bao gồm: Khơmer, Hoa, Tày.

          - Tổng số Đoàn viên công nhân viên chức là 150.

          - Chất lượng sinh hoạt lệ định kỳ được đảm bảo theo Điều lệ Đoàn. Hàng tháng sinh hoat lệ trong khoảng thời gian từ ngày 20 – 25. Đoàn viên mặc áo Thanh niên Việt Nam trong các buổi hội họp sinh hoạt của Đoàn.

          - Số lượng ủy viên BCH là 17, được phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và có sinh hoạt định kỳ.

          - Chế độ báo cáo, đăng nộp Đoàn phí, quỹ hoạt động xã hội kịp thời.

          - Kết quả xếp loại Chi đoàn: 139/139 Chi đoàn vững mạnh.

         - Công tác tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt được thực hiện thường xuyên. Vai trò của BCH trong việc giúp BTV Đoàn Khối cơ quan lãnh đạo cụm trường học hoạt động tốt. Số lần tổ chức là 8. Hình thức tổ chức: Đại hội thí điểm, tập huấn công tác Đại hội Chi Đoàn, có 200 lượt ĐVTN tham dự.

2. Công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhân dân:

          - Tích cực thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, bồi dưỡng lựa chọn những Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Số ĐVTN ưu tú giới thiệu là 50, Số ĐVTN được xem xét kết nạp 20. Tổng số đoàn viên là Đảng viên trẻ tại đơn vị là 29 SV và 12 CB-GV.

          Trên đây là Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học Cửu Long năm 2009 – 2010.

          Trân trọng!

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

đã ký

 

Lê Thanh Vũ

 

 

Tin liên quan

  Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Trường Đại Học Cửu Long năm học 2012 - 2013 

  Báo cáo công tác Đoàn & phong trào thanh niên trường Đại học Cửu Long 2009 - 2010 

Xem tiếp 

Back to Top